Aardbeien telen met minder residu

De vraag naar aardbeien met minder residu neemt toe. Afnemers stellen onverminderd hoge eisen aan smaak en houdbaarheid. Tegelijk wordt van telers verwacht dat zij inzetten op een duurzame teelt met een maximale residulimiet (MRL) die almaar scherper wordt. Dit stelt telers voor nieuwe uitdagingen: minder residu en toch een gezond en vitaal gewas. Dit artikel gaat in op de bestrijding van echte meeldauw en Botrytis (grauwe schimmel) met NuBio-middelen die passen binnen eigentijds IPM-management (effectief zonder residu).

NuBio: samen gaan voor gezonde groei

Nufarm zet vol in op het ontwikkelen en vermarkten van middelen die effectiviteit weten te verbinden met minder residu. Om onze ambities te benadrukken hebben we op Europees niveau het label NuBio geïntroduceerd Binnen NuBio werken we actief samen met ketenpartners waaronder teelttechnisch specialisten en plantveredelaars. Zie ook onze video. Nufarm is ervan overtuigd dat het delen van kennis en ervaringen ons helpt bij een succesvolle teelt met minder residu.

NuBio in de aardbeienteelt

Binnen het NuBio aanbod biedt Nufarm twee krachtige middelen tegen schimmelziekten die perfect passen binnen het MRL-management. Dat zijn

 • Fado tegen echte meeldauw
 • Botector tegen Botrytis.

 

Lees verder over de werking en de belangrijke voordelen van deze duurzame middelen!


Fado tegen echte meeldauw

Meeldauw wordt gevreesd in de aardbeienteelt. Soms is deze schimmel nauwelijks zichtbaar op het blad om daarna toch plotseling toe te slaan op de vrucht. Met de preventieve inzet van Fado wordt dit voorkomen.

 

De belangrijkste voordelen van FADO

 • Laat geen residu achter (ideaal voor residumanagement en MRL-eisen)
 • Werkt preventief
 • Te combineren met curatieve middelen
 • Activeert planteigen afweermechanisme
 • Resistentie is onwaarschijnlijk
 • Geen veiligheidstermijn

 

Hoe werkt Fado

Fado werkt als een vaccin en biedt natuurlijke bescherming. Net als een vaccin wordt Fado preventief toegepast. Verderop in dit artikel staan de adviezen.

De werkzame stof van Fado is COS-OGA. Beide stoffen zetten, zodra de plant wordt aangetast door meeldauw, het afweersysteem van de plant aan.

Toepassen Fado

Om de planteigen afweerreactie te kunnen activeren, dient Fado altijd preventief te worden toegepast. Dit is vanaf BBCH 61 als circa 10 procent van de bloemen is geopend. Is er sprake van een eerste aantasting door meeldauw? Combineer de bespuiting dan altijd met een curatief middel.

Belangrijk is de bespuiting. Fado moet actief door de plant worden opgenomen, hoofdzakelijk via de geopende huidmondjes aan de onderkant van het blad. Dus zorg dat de onderkant goed wordt geraakt en bedekt. Zie illustratie hieronder. Herhaal een bespuiting iedere 7 dagen (3 tot 5 keer). Het interval mag na 3x worden verlengd naar 10 tot 14 dagen.

Advies Fado in aardbeien

 • Start met Fado als er nog geen aantasting zichtbaar is. Dus bij toenemende meeldauwdruk.
 • Dosering 400ml / 100 liter water.
 • Raak de onderzijde van het blad
 • Spuit bij voorkeur in de ochtend voor een optimaal effect (raken is voldoende)
 • Voeg uitvloeier Hi-Wett toe voor een optimale bladbedekking
 • Blokbespuiting met interval van 7 dagen, na 3x mag interval worden verlengd naar 10 tot 14 dagen.
 • Bij hoge meeldauwdruk eventueel combineren met een curatief fungicide

Preventieve inzet van Fado zie ik als een verzekering om te voorkomen dat echte meeldauw zich kan verspreiden. Bij de toepassing van het middel ben ik goed begeleid door Rik Lenssen van de Mertens Group en door Nufarm. Door de succesvolle aanpak in het ras Malling centenary, hebben we besloten om Fado ook in ons andere ras: Elsanta, in te zetten.

Dave Linssen - Hortus Group

Botector tegen Botrytis

Botrytis cinerea (grauwe schimmel) is een schimmelziekte die zowel het blad als de vrucht aantast. Pathogenen overleven op dode bladeren waarna onder andere meeldraden en kelkdraadjes worden geïnfecteerd. Vruchten worden daarna meestal via kleine wondjes geïnfecteerd. Met de inzet van Botector wordt voorkomen dat de Botrytis-schimmel de plant infecteert. 

 

De belangrijkste voordelen van Botector

 • Laat geen residu achter (ideaal voor residumanagement en MRL-eisen)
 • Voorkomt ontwikkeling van Botrytis (antagonistische werking)
 • Te combineren met andere middelen
 • Geen kans op resistentie
 • Geen veiligheidstermijn

 

Hoe werkt Botector

De werkzame stof van Botector is Aureobasidium pullulans, een gistvormende schimmel, die behoort tot de ascomyceten. Deze schimmel is actief bij temperaturen van 3 tot 35 ºC met een optimum tussen 15 en 25 ºC. De schimmel werkt als antogonist (tegenstander) van Botrytis waardoor de Botrytis-schimmel niet of nauwelijks de kans krijgt zich te ontwikkelen.

 

Toepassen Botector

Start met Botector aan het eind van de bloei, als de eerste bloemblaadjes vallen. Op dat moment neemt de kans op aantasting van de vrucht door Botrytis toe. Botector mag tot einde oogst worden toegepast. Pas het aantal bespuitingen aan de ziektedruk aan. Met name tijdens de periode van plukken ontstaan makkelijk wondjes waardoor Botrytis kan binnendringen. Er geldt geen minimum interval tussen de bespuitingen. Botector mag maximaal 6x per 12 maanden worden ingezet.

 

Advies Botector in aardbeien

 • Starten vanaf het vallen bloemblaadjes tot en met pluk
 • Dosering 1 kg/ha
 • Blokbespuiting, maximaal 6 bespuitingen per 12 maanden
 • Geen residu, kan tot einde oogst worden toegepast.
 • Bedekking is belangrijk, om Botector goed in het gewas en op de vruchten te verdelen.

 

Fado en Botector: vanaf de eerste bloei

Dankzij Fado en Botector wordt de schimmelbestrijding in de aardbeienteelt met minimaal residu mogelijk. Onderstaand schema toont aan dat beide middelen bijdragen aan ICM en een aardbeienteelt met minder (minimaal) residu.


NuBio in aardbeien
Aanvraag folder

Fado

 • Toelatingsnummer: 14921 N.
 • In verschillende fruitgewassen.
 • In meerdere groentegewassen.
 • In snijbloemen en potplanten (m.u.v. éénjarige perkplanten, bolbloemen en knolbloemen, cactussen en succulenten).
 • In boomkwekerij en vaste planten.
 • In kruidenteelt.
 • In veredeling- en zaadteeltgewassen.
 • Voor professioneel gebruik.
 • Verpakkingen: 1 x 10L.

 

 

Botector

 • Toelatingsnummer: 16066N
 • In de bedekte en onbedekte teelt van aardbei, bessen en braam- en framboosachtigen.
 • In de onbedekte teelt van druif.
 • Voor professioneel gebruik.
 • Verpakking: 10 x 1 Kg.

 

 

 

 

 

We zijn er voor u.

Nieuws

Sterk partnerschap om reststoffen op aardbeien in
Europa te verminderen
Düsseldorf, 30 juni 2021 

Het Australische bedrijf voor gewasbeschermingsmiddelen
en speciale zaden Nufarm en het innovatieve in asperge–
en aardbeirassen gespecialiseerde Nederlandse
veredelingsbedrijf Limgroup kondigen vandaag
een samenwerking aan op het gebied van
biologische gewasbeschermingsoplossingen.
Klik hier voor meer informatie.