Saracen Delta is een selectief herbicide in voorjaar en najaar tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in granen.

  • Toelatingsnummer: 14869 N
  • In wintertarwe en zomertarwe.
  • In wintergerst en zomergerst.
  • In winterrogge.
  • In triticale.
  • Verpakking: 20 x 0,25L.