…ale także murarki, trzmiele oraz liczne gatunki muchówek wspierają plonowanie upraw rolniczych i ogrodniczych. Owady pożyteczne odgrywają zatem ogromną rolę w produkcji roślinnej. Jak pomóc im przetrwać nadchodzące miesiące?

Większość osób zapytanych o owady pożyteczne z pewnością wymieni pszczoły. Niektórzy wspominają jeszcze o trzmielach, często mylnie nazywanych bąkami. Jednak owadów, których obecność pozytywnie wpływa na kondycję roślin uprawnych jest znacznie więcej i co ważne – wystarczy niewiele, aby o nie zadbać. W przeciwieństwie do pszczoły miodnej, dziko występujące zapylacze takie jak murarki, trzmiele czy gatunki z rodziny bzygowatych nie potrzebują specjalnej opieki.

Pszczoły to owady pożyteczne nie tylko w uprawach owocowych

Pszczoły to owady pożyteczne nie tylko w uprawach owocowych

Co jeszcze możesz uzyskać, chroniac owady pożyteczne?

Wielu rolników zastanawia się, czy nakłady pracy włożone w ochronę owadów pożytecznych dają zauważalne korzyści. Zboża, które stanowią znakomitą większość upraw rolniczych, są wiatropylne. Stąd samo nasuwa się pytanie o zasadność wspierania owadów. Z pewnością do wyobraźni (i kieszeni!) przemawia fakt, że w obecności wyspecjalizowanych zapylaczy, plon roślin wiatropylnych może być wyższy nawet o 30%! Dlaczego tak się dzieje? Pyłek roślin jest lekki, ale także lepki. Dlatego też, odległości na jakie przenosi go wiatr są niewielkie w porównaniu do zapylaczy, które mogą latać w promieniu kilku kilometrów od źródła pozyskania pyłku. Dzięki owadom monokultury są zapylane pyłkiem pochodzącym także z innych pól, co wpływa korzystnie na liczbę i masę zawiązywanych nasion. Równie istotna jest występowanie owadów zapylających w sadach i na plantacjach. Ze względu na budowę kwiatu oraz biologiczne mechanizmy zapobiegające samozapyleniu obecność zapylaczy jest niezbędna w okresie kwitnienia.

Dobre praktyki w służbie owadów

Aby skutecznie umożliwić im spokojny rozwój wystarczy przestrzegać kilku zasad. Niezmiernie ważne jest respektowanie okresu prewencji oraz stosowanie się do zaleceń zawartych w etykietach rejestracyjnych. Największą rolę odgrywa niewątpliwie pora, w której dokonujemy zabiegu środkami ochrony roślin – powinny się one odbywać przed lub po oblocie owadów. Należy również pamiętać o pozostawieniu w obrębie gospodarstwa miejsc, w których owady pożyteczne mogą się bezpiecznie schronić. Taką role pełnią np. sterty kamieni, stanowiące naturalną kryjówkę dla wielu gatunków trzmieli oraz trzmielców. Dla murarki ogrodowej optymalnym miejscem do zimowania są łodygi trzcin i traw, gdzie mogą umieścić swoje kokony.