Po okresie spoczynku zimowego rzepak będzie potrzebował szczególnego wsparcia. Ujemne temperatury, silne wiatry i niedobór składników pokarmowych w zamarzniętej glebie mogły znacząco osłabić jego kondycję, w związku z czym stał się bardziej narażony na ataki licznych agrofagów. Sprawdź, jakie zabiegi powinieneś przeprowadzić w rzepaku wiosną, by cieszyć się dobrą kondycją upraw w sezonie wegetacyjnym.

Roślina rzepaku w fazie zielonego pąka. Zdjęcie robione w połowie 14.03, województwo zachodniopomorskie

Roślina rzepaku w fazie zielonego pąka. Zdjęcie robione w połowie 14.03, województwo zachodniopomorskie

Kiedy rozpocząć wiosenne nawożenie rzepaku?

Rzepak ozimy to gatunek o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych. Nawożenie rzepaku należy rozpocząć już wczesną wiosną, przed początkiem sezonu wegetacyjnego. Zaleca się nawożenie azotem, nawożenie potasem oraz dokarmianie rzepaku nawozem dolistnym. 

Nawożenie rzepaku azotem to pierwszy i najważniejszy zabieg w ramach wiosennego nawożenia rzepaku. W tym roku, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, zabieg można wykonywać już od 15 lutego. Terminowe przeprowadzenie zabiegu jest tym ważniejsze, że niedobór azotu na początku wegetacji silnie ogranicza wzrost i rozwój roślin, co w konsekwencji zmniejsza plon nasion.

Pierwszą dawkę azotu zaleca się stosować jak najwcześniej (początek marca), drugą po 2 – 3 tygodniach, gdy ruszy wegetacja. Ważne, aby zakończyć nawożenie azotem co najmniej na 2 – 3 tygodnie przed kwitnieniem. Przyjmuje się, że dawka powinna się zawierać w granicach 140 – 180 kg N/ha. Dawki powyżej 180 kg N/ha nie wpływają znacząco na zwiększenie plonu, a mogą powodować wydłużenie wegetacji oraz problemy ze zbiorem.

Planując wiosenne nawożenie rzepaku warto rozważyć nawożenie potasem. Nawozy fosforowo-potasowe zwykle stosowane są jesienią przedsiewnie. Jednak w niektórych sytuacjach zasadne jest wykonanie nawożenia tymi składnikami również wczesną wiosną. Brak wystarczającej ilości potasu w glebie ma ujemny wpływ na wykorzystanie azotu, jak również ogranicza wielkość plonu i ilość oleju rzepakowego. Na ogół przyjmuje się, że na 1 tonę plonu ziarna potrzebne jest 45 kg potasu w czystym składniku.

Dokarmianie rzepaku nawozem dolistnym wykazuje największą efektywność wczesną wiosną. Ponieważ rzepak nie jest wrażliwy na oparzenia mocznikiem, do oprysku zazwyczaj wykorzystuje się wodny roztwór
o 12-procentowej zawartości tego składnikaZanim jednak zdecydujesz się na zabieg – weź pod uwagę, że mocznik dość mocno obniża temperaturę cieszy roboczej, co może negatywnie wpłynąć na rośliny uprawne. Jeśli obawiasz się, że mocznik spowoduje uszkodzenia w rzepaku – rozważ zastosowanie nawozu RSM, który zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.

Ochrona insektycydowa rzepaku

Niemniej ważna od terminowego nawożenia rzepaku jest ochrona upraw przed szkodnikami.
Do najważniejszych owadów, wyrządzających szkody w rzepaku już wczesną wiosną, należą: chowacze łodygowe (chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny) oraz słodyszek rzepakowy. By uchronić plantacje przed szkodnikami należy przeprowadzić odpowiednie zabiegi chemiczne przy użyciu sprawdzonych
i bezpiecznych dla zapylaczy środków ochrony roślin, np. Carnadine 200 SL firmy Nufarm. Pamiętaj, by zakupione preparaty stosować wedle zaleceń producenta.

Roślina rzepaku w marcu 2020, województwo zachodniopomorskie

Roślina rzepaku w marcu 2020, województwo zachodniopomorskie

Ochrona fungicydowa rzepaku

Ochrona rzepaku przed grzybami to element lekceważony przez wielu rolników. Niemniej w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody patogeny grzybowe stanowią spore zagrożenie i mogą przyczynić się do wysokich strat w plonie ziarna. Do wiosennych chorób grzybowych w rzepaku zalicza się: suchą zgniliznę, zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych oraz szarą pleśń.

Termin wykonania pierwszego wiosennego oprysku fungicydami uwarunkowany jest kondycją rzepaku pod koniec jesieni. Jeśli objawy chorób grzybowych widoczne były już w październiku lub listopadzie – zabieg fungicydami należy wykonać wczesną wiosną. Przy braku wyraźnych objawów chorobowych jesienią
– zabieg wykonuje się dopiero w fazie zwartego pąka, przy zastosowaniu mniejszej dawki środka.

Wybierając preparaty do ochrony fungicydowej rzepaku ozimego – najlepiej zdecyduj się na środek
o szerokim zakresie i terminie aplikacji, np. Zamir 400 EW firmy Nufarm, łączący działanie dwóch substancji czynnych: prochlorazu i tebukonazolu.

 

Tegoroczna wiosna nadeszła zaskakująco szybko, wymuszając na rolnikach szybkie wejście w pole. W tym niełatwym dla roślin uprawnych okresie warto wspomóc je odpowiednimi zabiegami agrotechnicznymi
i chemicznymi. Pamiętaj jednak, by nawożenie rzepaku było terminowe, a oraz opryski insektycydami
i fungicydami
– przeprowadzone z użyciem odpowiednich środków ochrony roślin. Dzięki temu rzepak zaliczy dobry, niezakłócony niczym start w nowy sezon i przyniesie obfity plon na etapie zbiorów.