Porównanie skuteczności regulacji pszenżyta. Fot. Bartłomiej Kowalski

Porównanie skuteczności regulacji pszenżyta. Fot. Bartłomiej Kowalski