Perz właściwy, to pospolity chwast występujący na wszystkich rodzajach gleb, z wyjątkiem wysokich gleb torfowych. Jeden z najbardziej uciążliwych chwastów obecny na ponad 80% gruntów ornych.

Perz właściwy, to pospolity chwast występujący na wszystkich rodzajach gleb, z wyjątkiem wysokich gleb torfowych. Jeden z najbardziej uciążliwych chwastów obecny na ponad 80% gruntów ornych.