W najnowszym wpisie na naszym blogu rozprawiamy się z owocówką jabłkóweczką. Dowiecie się jak przeprowadzić skuteczne zwalczanie tego szkodnika za pomocą najnowszych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań.

Owocówka jabłkóweczka – wprowadzenie 

Owocówka jabłkóweczka Laspeyresia pomonella L. jest motylem należącym do rodziny zwójkowatych. W okresie zimowym gąsienice zimują w korze drzew, w skrzynkach czy paletach do przechowywania owoców. Na wiosnę gatunek ten przepoczwarcza się, najczęściej w kwietniu. Następnie motyle wylatują w II połowie maja składając jaja (przez okres 6 tygodni). Jaja rozwijają się ok 10 dni, gdy temperatura osiągnie 15 ˚C. Następnie przez okres około 23 dni rozwijają się gąsienice. 

Gąsienice kończąc swój żer, opuszczają owoce. Następnie częściowo przekształcają się w motyle II pokolenia (w II połowie lipca do początku sierpnia). Motyle osiągają zazwyczaj długość 10 mm i rozpiętość skrzydeł 16-20 mm. Gąsienice – białawe z różowym odcieniem, dorastają do 15 mm długości. 

Szkodliwość owocówki jabłkóweczki

Gąsienice owocówki wyrządzają bardzo duże szkody, bowiem krótko po wylęgu wgryzają się do wnętrza owoców. Na początku widać małe ślady w postaci otworów, otoczone na obrzeżach trocinami. Dalej drążą głęboki korytarz aż do gniazda nasiennego, wypełniając go gruzełkowatymi odchodami. Czasami widoczny jest otwór wyjściowy, bywa że jest on znacznie większy niż wejściowy. 

Porażone jabłka ze zniszczonymi nasionami przedwcześnie opadają.

Nasilenie lotu i jego dynamiki określa się na podstawie odłowu samców do pułapek feromonowych (1 pułapka na 3 ha sadu) od początku maja (skala BBCH 65 jabłoni). Następnie należy monitorować uprawy do połowy sierpnia (skala BBCH 77-80). Jedno, dwa jaja lub świeże wgryzy średnio na 100 zawiązkach lub owocach (próba 500 owoców) oznaczają konieczność podjęcia walki ze szkodnikiem. 

Kolejnym dowodem na pojawienie się nalotu jest obecność w pułapce z atraktantami płciowymi w ciągu 3-4 kolejnych nocy większej liczby motyli (średnio więcej niż 5 motyli w ciągu jednej nocy). Zazwyczaj I pokolenie zwalcza się w pierwszej połowie czerwca, a nawet już pod koniec maja. Dalej w III dekadzie czerwca i na początku lipca. Drugie pokolenie zwalcza się pod koniec lipcai na początku sierpnia. 

Zwalczanie owocówki jabłkóweczki

Najskuteczniejszym sposobem jest zwalczanie chemiczne. Można stosować środki o działaniu jajobójczym, gdy występuje masowy nalot oraz składanie jaj lub preparaty o działaniu larwobójczym, w fazie rozwoju jaj „czarna główka”.

W większości sadów chronionych prowadzonych zarówno w sposób konwencjonalny, jak i integrowany, każdego roku zachodzi potrzeba zwalczania tego szkodnika. Zależnie od liczebności populacji owocówki jabłkóweczki wykonuje się przeciwko niej od 1 do 3 zabiegów. 

Wśród substancji chemicznych skutecznych w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki są: acetamipryd (Carnadine 200 SL), indoksakarb, metoksyfenozyd, atraktanty, chlorantraniliprol, tau-fluwalinat, spinetoram, benzoesan emamektyny. Bardzo ważnym jest właściwie rozpoznać termin  wykonania zabiegu, aby nie przekroczyć terminu progu szkodliwości. W przypadku prepartu Carnadine zakres stosowania jest szeroki o czym mówimy więcej w poniższym materiale: 

Źródła:

  • Kruczyńska D., Badowska-Czubik T. Nowak P.: Wstępna ocena skuteczności preparatu NeemAzal-T/S w zwalczaniu niektórych szkodników sadów: IOR W: „Poszukiwanie nowych rozwiązańw ochronie upraw ekologicznych”, 2008, s. 365-369
  • Kruczyńska D., Badowska-Czubik T. Nowak P.: Wstępna ocena skuteczności preparatu NeemAzal-T/S w zwalczaniu niektórych szkodników sadów: IOR W: „Poszukiwanie nowych rozwiązańw ochronie upraw ekologicznych”, 2008, s. 365-369
  • Niemczyk E., Olszak R., Miszczak M.:Effectivenees of granulo-sis wirus for codling moth (Laspeyresia pomonella L.) control in Poland. Fruit Sci. Rep., 1998, 15(14), s. 185-19