Carnadine 200 SL

 

Insektycyd bezpieczny dla zapylaczy

Acetamipryd jako substancja aktywna insektycydów pełni ważną rolę w inteligentnej ochronie roślin. Dzięki odpowiedniej budowie chemicznej acetamipryd jest łatwo i szybko metabolizowany przez pszczoły. W związku z tym cechuje go niska toksyczność względem pszczoły miodnej i innych gatunków owadów zapylających.

Carnadine 200 SL najpowszechniej wykorzystywany jest w ochronie rzepaku ozimego (zwalcza m.in. słodyszka rzepakowego, chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego, chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika). Stosuje się go również jako środek na stonkę ziemniaczaną w uprawie ziemniaka oraz w uprawie jabłoni (w zwalczaniu mszyc i owocówek w jabłoni).

  • Wysoka skuteczność
  • Zwalcza szkodniki we wszystkich stadiach rozwojowych – larwy, owady dorosłe
  • Elastyczny w stosowaniu dzięki działaniu powierzchniowym i wgłębnym
  • Bezpieczny dla owadów zapylających
  • Substancja aktywna – acetamipryd z grupy neonikotenoidów

 

Czy wiesz że... W przeciwieństwie do innych środków z grupy neonikotynoidów, Carnadine charakteryzuje się znacznie mniejszą szkodliwością dla owadów zapylających

Grzegorz Wieszołek Kierownik ds.Doświadczeń

Spektrum zwalczanych owadów

Zielona mszyca żerująca na kłosie zbożowym.

Mszyca jabłoniowa

Stonka ziemniaczana

Owocówka jabłkóweczka

Chowacz brukwiaczek