Bulldock 025 EC

Insektycyd

BULLDOCK 025 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

Kategoria produktu: Insektycyd

Sposób działania: Powierzchniowe

Zawartość substancji czynnych:

 • beta – cyflutryna – związek z grupy pyretroidów – 25 g w 1 litrze środka.

 

Zakres rejestracji

 • Pszenica ozima

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania (mszyce): po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
  Termin stosowania (skrzypionka): od początku okresu wylęgania się larw.

 • Rzepak ozimy

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
  Termin stosowania: po wystąpieniu szkodników

 • Burak cukrowy
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Termin stosowania: w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
 • Ziemniak
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się najmłodszych stadiów larw stonki (L1 i L2). Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
 • Kapusta

  • Gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
   Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha.
  • Piętnówka kapustnica
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
   Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha.
   Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Niższą z zalecanych dawek środka stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic.
  • Mszyca kapuściana
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
   Termin stosowania: po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
 • Cebula
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
  Termin stosowania: po pojawieniu się pierwszych szkodników
 • Uprawy małoobszarowe
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Szczegółowe wytyczne dostępne w etykiecie

 

Ochrona przed szkodnikami

Ochrona przed licznymi szkodnikami, między innymi przed:

 • Mszyce,
 • Skrzypionka (zboża),
 • Chowacze (rzepak),
 • Pchełka (burak cukrowy),
 • Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

 

Skontaktuj się z naszym dystrybutorem

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Powrót do strony głównej