Klinik 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, roślinach warzywnych oraz do desykacji zbóż i rzepaku ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Kategoria produktu: Herbicyd

Sposób działania: Układowe

Zawartość substancji czynnych:

 • glifosat (związek z grupy aminofosfonianów)  w formie soli izopropyloaminowej – 360 g w 1 litrze środka (30,7%).

 

Działanie na chwasty

 • w dawce 1-2 l/ha (chwasty w fazie liścieni wschodów): chwastnica jednostronna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne, rdest plamisty, żółtlica drobnokwiatowa.
 • w dawce 3-5 l/ha: fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż.

 

Zakres rejestracji

 • Pszenica ozima
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
  W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
 • Rzepak ozimy
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha (100-150 l/ha, drobnokropliste) lub 4,0 l/ha (200-300 l/ha, średniokropliste)
  Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej.
 • Zabieg ścierniskowy – zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
 • Cebula (z siewu)
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować po siewie cebuli lecz nie później niż na 2-3 dni przed jej wschodami. Chwasty powinny znajdować się w fazie wschodów i liścieni.
 • Sady jabłoniowe
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-5,0 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu.

 

Skontaktuj się z naszym dystrybutorem

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Powrót do strony głównej