Sokół 460 EC

Fungicyd

Sokół 460 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Kategoria produktu: Fungicyd

Sposób działania: Układowe

Zawartość substancji czynnych:

 • spiroksamina (substancja z grupy ketoamin) – 250 g/l (25,25 %)
 • tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 167 g/l (16,87 %)
 • triadimenol (substancja z grupy triazoli) – 43 g/l (4,34 %)

 

Ochrona przed chorobami grzybowymi

 • Pszenica ozima, pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
 • Pszenżyto ozime, pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż.
 • Jęczmień ozimy, jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści jęczmienia.
 • Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza źdźbłowa, rynchosporioza zbóż, septorioza plew.

 

Zakres rejestracji

 • Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia, BBCH: (33-69).
 • Żyto ozime
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy widocznego liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH: 37-55).

 

Skontaktuj się z naszym dystrybutorem

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Powrót do strony głównej