hidden_popup

W Nufarm wierzymy, że w obecnym coraz to trudniejszym klimacie rolniczym herbicydy należące do grupy fenoksykwasów czyli syntetycznych auksyn mają do odegrania kluczową rolę. Wraz ze wzrostem odporności wielu chwastów dwuliściennych ich unikalny sposób działania staje się ważniejszy niż kiedykolwiek. Dlatego stosując fenoksykwasy Nufarm czerpiesz z długiej listy korzyści jakie oferują:

  • Skuteczne zarządzanie odpornością chwastów:

Ze względu na unikalny sposób działania herbicydy z grupy fenoksykwasów stanowią najlepsze narzędzie do zarządzania odpornością chwastów dwuliściennych takich jak np. chaber bławatek czy maki.

  • Świetni partnerzy do sporządzania mieszanin zbiornikowych:

Fenoksykwasy to doskonali partnerzy nie tylko dla herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika ale również dla innych grup chemicznych. Ich dodatek do mieszanin zbiornikowych niewątpliwie poprawia ogólną skuteczność ale także przewidziała występowaniu oporności chwastów.

  • Fenoksykwasy – wysokie bezpieczeństwo, brak restrykcji stosowania:

Brak stwierdzonych negatywnych skutków środowiskowych po zastosowaniu herbicydów z grupy fenoksykwasów powoduje, że jest to jedna z niewielu grup chemicznych bezpieczna przed wycofaniem przez kraje UE. Dlatego też Nufarm, który jest również jednym z największych producentów tej grupy herbicydów na świecie z powodzeniem inwestuje w fenoksykwasy mając na uwadze ogromną rolę jaką mogą one odegrać w nowoczesnym rolnictwie!

  • Szerokie portfolio:

Oferujemy kompleksową gamę herbicydów z grupy fenoksykwasów obejmującą wszystkie kluczowe uprawy.

 

NASZA KOMPLEKSOWA OFERTA HERBICYDÓW Z GRUPY FENOKSYKWASÓW:

Agritox 500 SL

MCPA

Selektywny herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara, owies

Zobacz

Agritox Turbo 750 SL

MCPA + Dikamba

Selektywny herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych w jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime.

Zobacz

Kileo 400 SL

Glifosat + 2,4 D

Herbicyd totalny do zwalczania chwastów w zabiegu ścierniskowym – po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.

Sady jabłoniowe

Zobacz

Dicopur 600 SL

2,4 D

Selektywny herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych w Pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, kukurydza

Zobacz

Tayson 464 SL

2,4 D + Dikamba

Selektywny herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych w Jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime

Czy znasz fenoksykwasy?

 

Termin fenoksykwasy to ogólna nazwa grupy herbicydów, które w rolnictwie wykorzystywane są już od ponad 60 lat.

Fenoksykwasy, takie jak MCPA, MCPB i 2,4-D to syntetyczne auksyny które naśladują sposób działania naturalnych auksyn roślinnych będących regulatorami wzrostu i powodują zaburzenia w podziałach komórkowych co ma bezpośredni wpływ na wzrost i rozwój roślin wrażliwych.

Produkty zawierające wspomniane wcześniej MCPA, 2,4 D działają selektywnie na zboża, natomiast MCPB jest również selektywny dla roślin strączkowych.

 

Dlaczego fenoksykwasy są bardziej istotne niż kiedykolwiek?

Wycofanie wielu substancji aktywnych w ostatnich latach oraz wynikające z tego duże uzależnienie od stosowania preparatów należących do grupy pochodnych sulfonylomocznika w zbożach doprowadziło do rozwoju odporności na ALS-y u niektórych gatunków chwastów dwuliściennych.   

Dzięki unikalnemu sposobowi działania replikującemu naturalny system wzrostu roślin, problemy z rosnącą odpornością chwastów dwuliściennych nie dotyczą fenoksykwasów!

Dlatego też powinno łączyć się fenoksykwasy w mieszankach zbiornikowych z innymi herbicydami należącymi do różnych grup chemicznych aby zapewnić szerokie i optymalne spektrum zwalczania chwastów dwuliściennych i zapobiegać tworzeniu się biotypów chwastów odpornych.  

Skontaktuj się z dystrybutorem
Skontaktuj się z dystrybutorem