FLUAZYFOP-P-BUTYLOWY

Typ: herbicyd

Mechanizm działania: Inhibitor karboksylazy acetylokonezymu, grupa HRAC – A

Grupa chemiczna: kwasy arylofenoksypropionowe

Opis działania: Substancja o działaniu układowym, pobierana przez liście, a następnie przemieszcza się do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i ich rozwoju. Substancja stosowana jest do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawach dwuliściennych. W trawach jednorocznych substancja akumuluje się w tkankach merystematycznych, a w roślinach wieloletnich w rozłogach i korzeniach.

Warunki stosowania: Minimalna temperatura wymagana do działania substancji to od 5 do 8 stopni Celsjusza. Zabiegi w temperaturze powyżej 27 stopni Celsjusza są niedopuszczalne. Optymalna temperatura dla substancji to od 15 do 25 stopni Celsjusza.