O nouă soluţie pentru eliminarea frângerii tulpinilor la cereale.

Producătorul Stabilan-ului, cel mai vândut regulator de creştere din România, şi-a îmbogăţit portofoliul pentru cereale păioase cu OPTIMUS 175 EC, omologat şi la orz, cultură care prezintă cea mai mare sensibilitate la fenomenul de cădere. Frângerea tulpinilor are loc în fiecare an, afectând uneori 15 – 20% din suprafaţa de cereale, ducând la pierderi de recoltă şi scăderea calității acesteia.

NUFARM ROMANIA  a produs OPTIMUS 175 EC pentru a fi folosit ca regulator de creştere în culturile de cereale de toamnă (orz, grâu, secară, triticale). Utilizarea produsului ajută la prevenirea căderii plantelor şi la o recoltare mai uşoară a cerealelor.

Substanţa activă, trinexapac-etil, este absorbită în special prin frunze şi tulpini, în timp ce absorbţia prin rădăcini este relativ limitată. Aceasta este transportată acropetal în plante, mai ales în zonele cu creştere vegetativă rapidă. Trinexapac-etil inhibă biosinteza giberelinei, ceea ce conduce la reducerea alungirii internodurilor de la bază sau a celor superioare, reducând astfel înălţimea plantelor.

Aplicarea produsului OPTIMUS 175 EC are ca efect creşterea în diametru a paiului, creşterea adâncimii şi a puterii de ancorare a rădăcinii, reducând astfel riscul frângerii de la bază a tulpinii. În acest fel se îmbunătăţesc vigoarea plantelor şi capacitatea de absorbţie a apei şi nutrienţilor din sol. Datorită formulării sale optimizate, picăturile de OPTIMUS 175 EC îşi măresc suprafaţa de contact atunci când ating frunza. Planta tratată preia substanţa activă mai eficient, rezultând un necesar mai mic de substanţă activă pe hectar. Emulsia rezultată în urma amestecului cu apă este mai stabilă decât în cazul multor formulări.

Tratamentul cu OPTIMUS 175 EC, aplicat în stadiile timpurii de dezvoltare (BBCH 20-30, înfrăţire), conduce la creşterea coroanei rădăcinilor şi previne culcarea plantelor la pământ, în timp ce aplicarea produsului în stadii mai târzii de dezvoltare (BBCH 30-39, începutul împăierii până la apariţia frunzei stindard) reduce lungimea părţii inferioare a tulpinii.

Este recomandat ca aplicarea tratamentului să nu se facă înainte sau după îngheţ, ori atunci când temperaturile din timpul zilei sunt prea ridicate.