GAZELLE – Insecticid sistemic de la Nufarm

 

Produsul japonez GAZELLE, cu un conţinut de 200g/kg acetamiprid este un insecticid cu acţiune rapidă, dar şi cu sistemicitate ridicată, pentru combaterea cu succes a unui număr mare de dăunători prezenţi în culturile agricole. 

Imediat ce a fost ingerată, substanţa activă afectează sistemul nervos al insectei căreia îi produce în prima fază convulsii, apoi paralizie şi, în final, moartea la scurt timp după ingerare.

Un mare avantaj al lui GAZELLE este acela că produsul nu este influenţat de temperatura ridicată a mediului ambiant din momentul aplicării tratamentului, comparativ cu alte insecticide din grupa piretroizilor.  Insecticid sistemic, GAZELLE are o lungă perioadă de acţiune, conferind protecţie de lungă durată culturilor, dar şi toxicitate redusă, atât pentru mediu cât şi pentru om.

NU este recomandată aplicarea insecticidului în perioada înfloririi culturilor melifere.

 

În culturile de cereale, GAZELLE se poate aplica împotriva ploşniţei cerealelor, Eurygaster spp. Combaterea se face atunci când sunt depistate larve sau adulţi de Eurygaster spp. în cultură. Pragul economic de dăunare (PED) pentru generaţia hibernantă este de 7 adulţi/m², pentru culturile cu densitate optimă, fertilizate corespunzator şi cu fenologia plantei corespunzătoare lunii în care s-a efectuat sondajul. Pentru culturile fără densitate optimă, nefertilizate şi cu fenologia plantei necorespunzătoare lunii în care s-a efectual sondajul, PED-ul este de 5 adulţi/m².

Pentru noua generaţie, PED-ul se stabileşte în funcţie de numărul de larve în stadiu I şi II, astfel: 5 exemplare/m² pentru culturile cu densitate optimă, bine fertilizate şi cu fenologia plantei corespunzătoare lunii în care s-a efectuat sondajul, şi 3 exemplare/m² pentru culturile fără densitate optimă, necorespunzător fertilizate.  La culturile destinate producerii de sămânţă, PED-ul este de 1 exemplar/m².

În culturile de porumb, GAZELLE se poate aplica pentru combaterea răţişoarei porumbului –Tanymecus dilaticollis.

Pe lângă măsurile profilactice care cuprind rotaţia culturilor, distrugerea buruienilor, tratarea seminţelor cu insecticid, se recomandă şi aplicarea tratamentelor foliare de corecţie.

Chiar dacă tratamentul seminţelor este un factor cheie în combaterea lui Tanymecus dilaticollis, la un atac puternic de peste 3 adulți/mp pe timp secetos sau 10 insecte/mp când timpul este rece şi umed, se recomandă aplicarea de corecţii în vegetaţie prin tratamente foliare cu GAZELLE.

Pentru tratamentele de corecţie, compania NUFARM recomandă aplicarea insecticidului GAZELLE, foliar, în doză de 0,1 kg/ha, în momentul detectării adulţilor de Tanymecus dilaticollis.

Pentru culturile de rapiţă, GAZELLE se poate aplica împotriva viespei rapiţei – Athalia rosae sau a gândacului lucios – Melighetes aeneus.

Momentul de aplicare este dictat de avertizări sau capturile din capcanele galbene.

În absenţa lor, se poate lua ca bază pentru tratament şi pragul de dăunare economic (PED), care este de 2 larve/plantă pentru Athalia, iar la Melighetes aeneus  PED-ul este 1 adult/plantă în faza de dezvoltare a mugurelui floral şi 2-3 adulţi/plantă în fenofaza de separare a bobocilor florali.

Datorită  acțiunii sale, GAZELLE este produsul perfect nu numai pentru culturile de câmp dar și pentru cele legumicole, viticole sau pomicole, combătând un spectru larg de dăunători frecvent întâlniţi în aceste culturi.