Gondor

Adjuvant penetrant

Adjuvant polivalent

Gondor este un adjuvant polivalent care îmbunătăţeşte acţiunea erbicidelor şi a regulatorilor de creştere. Îmbunătăţeşte semnificativ reţinerea şi penetrarea substanţelor active la cele mai multe dintre erbicide, mai ales în cazul buruienilor greu umectabile crescând astfel eficienţa tratamentului.

• Creşte puterea de penetrare şi translocare
• Reduce driftul la pulverizare
• Favorizează miscibilitatea produselor fitosanitare