Adjuvant complex cu acțiune penetrantă și de translocare.

Gondor este un adjuvant polivalent care îmbunătăţeşte acţiunea erbicidelor şi a regulatorilor de creştere. Sporeşte semnificativ reţinerea şi penetrarea substanţelor active la cele mai multe dintre erbicide, mai ales în cazul buruienilor greu umectabile, crescând astfel eficienţa tratamentului. Datorită formulării unice, Gondor micșorează deriva particulelor fine, mai multe picături atingându-și ținta, rezultând o creștere a eficacității tratamentului.

• Creşte puterea de penetrare şi translocare;
• Reduce driftul la pulverizare;
• Favorizează miscibilitatea produselor fitosanitare.

Gondor poate fi utilizat în concentrație de la 0,1 % până la maximum 0,25% din soluția de pulverizare utilizată, la toate culturile, cu o doză minimă de 0,2 l / ha, pentru controlul driftului și / sau îmbunătățirea eficacității în cazul tuturor produselor de uz fitosanitar omologate.

Tipul de produs Doza de aplicare
Erbicide sulfonilureice pentru combaterea buruienilor dicotiledonate (metsulfuron, tifensulfuron, tribenuron) 0,25 l/ha
Erbicide sulfonilureice pentru combaterea buruienilor monocotiledonate

0,25 l/ha în cazul diluției la 150 l/ha

– la peste 150 l/ha doza va fi de 0,4 l/ha

Erbicide antigramineice

(fluazifop-p-butyl, quizalofop-P-etil)

0,25 l/ha în cazul diluției la 150 L/ha

– la peste 150 l/ha doza va fi de 0,4 l/ha

Regulatori de creștere

(trinexapac etil, clormequat clorură)

0,25 l/ha
Erbicide pe bază de glifosat 0,25 l/ha

Gondor poate fi utilizat în amestec, în rezervor, cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor, erbicidelor omologate, precum și cu regulatori de creștere și fertilizanți foliari. Utilizatorul trebuie să citească cu atenție restricțiile de utilizare ale produselor pe care dorește să le amestece cu Gondor. Amestecul trebuie să fie în conformitate cu legislația țării.

Se va aplica numai pe culturi sănătoase.

Respectați bunele practici agricole în timpul aplicării. Tratamentul trebuie efectuat pe vreme caldă, respectând utilizările, dozele, condițiile de siguranță și condițiile menționate pe etichetă.

Se va respecta cu strictețe ordinea următoarelor operații (se va agita bine recipientul lui Gondor înainte de utilizare):

  • Se va umple rezervorul mașinii de stropit cu ¾ (3 sferturi) apă și se va începe agitarea;
  • Se va adăuga cantitatea necesară din produsul Gondor;
  • Apoi se va adăuga cantitatea de produs de uz fitosanitar utilizat;
  • Se va continua agitarea, în timp ce se va adăuga diferența de apă până la umplerea rezervorului. Agitarea se va face pe toată durata aplicării tratamentului.