Fungicid sistemic complex pentru combaterea bolilor foliare la grâu şi a bolilor la rapiţă şi floarea soarelui

Conține: 267 g/l procloraz + 133 g/l tebuconazol

Zamir 40 EW este un fungicid cu acțiune sistemică, de contact și translaminară, formulat sub formă de emulsie de ulei în apă, ce conține două substanțe active: tebuconazol si procloraz.

Zamir 40 EW se absoarbe și se translocă rapid în plantă (la circa 2 ore de la tratament), fiind rezistent la spălarea de către precipitaţii. Datorită conţinutului său, produsul are atât acţiune preventivă cât și curativă și eradicantă. Acțiunea sa se îndreaptă către bolile foliare, ale tulpinii și spicului la grâu, și pentru complexul de boli foliare la floarea soarelui și rapiță:
– tebuconazolul (triazol), cu acţiune sistemică și translocare mai ales acropetală, conferă cerealelor tratate protecţie – mai ales împotriva făinărilor și fuzariozei;
– proclorazul (imidazol), cu acţiune de contact și penetrant-translaminară, este activ mai ales împotriva pătării în ochi, fuzariozei și septoriozei.
Ambele substanţe active au durată îndelungată de acţiune (3-4 săptămâni) și acţionează prin inhibarea biosintezei ergosterolului în membranele celulare ale organismelor ţintă.
Această combinaţie de substanţe active cu efect complementar și sinergic asigură combaterea cu succes la cereale atât a bolilor frecvente (făinarea, rugina) cât mai ales a unor boli care afectează în special calitatea producţiei (fuzarioza, septoriozele și pătarea în ochi a bazei tulpinii). Ca urmare, prin aplicarea sa în culturile de cereale păioase, Zamir 40 EW asigură obţinerea unor producţii mari și de calitate deosebită: conţinut ridicat în gluten, procent redus de șiștăvire, fără micotoxine produse de atacul de fuzarioză.

Recomandări de utilizare:

Cultura Agenți patogeni

Stadiul de

dezvoltare al

culturii (BBCH)

Doza de

aplicare

(l/ha)

Timp de

pauză

(zile)

Grâu

Complex de boli foliare și ale spicului:

făinare (Erysiphe graminis), septorioză (Septoria tritici), rugini (Puccinia spp.), fuzarioza spicelor (Fusarium spp.)

BBCH 30 – 61 0,75 l/ha 42
Rapiță putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), putregaiul uscat (Phoma lingam), alternarioza (Alternaria brassicae), făinarea (Erysiphe communis) BBCH 30 – 55 0,75 l/ha 56

Floarea

soarelui

putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), pătarea brună și frângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi), alternarioza (Alternaria helianthi) BBCH 16 – 69 1,0 l/ha 30

Se pot aplica unul sau două tratamente cu Zamir 40 EW pe sezon, în funcţie de destinaţia culturii sau de presiunea de atac a bolilor (existenţa condiţiilor de infecţie).
De regulă, se recomandă tratarea cu Zamir 40 EW mai ales la culturile semincere sau a celor destinate panificaţiei, precum și în condiţii severe de atac, aplicând un tratament preventiv la
începutul împăierii, iar al doilea tratament în faza de burduf și chiar până la înflorire, având ca scop protecţia frunzei stindard și a spicului.
Volumul de solutie recomandat este de 200 – 400 l/ha, in functie de starea de vegetatie si cantitatea de apa din precipitatii acumulata.

Compatibilitate

Este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare, cu excepția celor cu reacție puternic alcalină. Înainte de utilizare verificați listele de compatibilitate și efectuați un test pe cultura respectivă!