I skåne har man i veckan konstaterat  kornrost i höstkorn och gulrost i höstvetesorterna Kask och Norin.

Tidiga angrepp i höstvete kan kosta skörd – försäkra dig om en god kurativ effekt genom att i din första behandling av svamp i höstvete köra Orius 200 EW.

Finns det gulrost i höstvete så finns sannolikt även i höstråg

Planerar du för dubbelbehandling med Orius så är dosen 0.35 liter per hektar i behandlingstadium BBCH 30-39

Bevaka gulrostkänsliga höstvetesorter då tidiga angrepp kan kosta i skörd.