ReDiscover MCPA 750

3 kjappe fakta MCPA 750 Nufarm/ MCPA 750 Flytende

  • Ingen resistens
  • Sikker alene eller som partner
  • Mester på tistel og dylle

Virkemåte MCPA 750

MCPA transporteres systemiskt til plantens vekstpunkter, også utløpere og røtter. Det er en viktig årsak til den gode effekten på rotugras som åkerdylle og tistel.

MCPA tas raskt opp av bladene (4-6 timer). Ved gode vekstforhold ved sprøyting får vi en rask og tydelig effekt på ugraset.

Effekten ses som ukontrollert vekst (”Hormoneffekt”) med forvoksne og vridde blad og kraftige stilker. Den sterke veksten krever mer energi enn det planten klarer å levere. Plantenes normale vekstrytme ødelegges, plantene kolapser og dør.

MCPA trenger gjennom tykt vokslag og har derfor effekt på meldestokk også ved utfordrende værbetingelser.

Resistensstrategi med MCPA 750

Alle trenger en forebyggende resistensstrategi på sin gård og det er viktig få et bra resultat av ugrasbekjempelsen. Mange av ugrasmidlene i Norge er såkalte  ALS-hemmere (ex Broadway®, Express 50 SX®, Express Gold®, Hussar Plus®) og brukes på store arealer. Blanding av produkter med ulik virkemekanisme har vært anbefalt i mange år  der det brukes ALS-hemmere. De har en spesifikk  virkemåte der ugras lett utvikler resistens.

MCPA virker på fire ulike steder i plantecellene, noe som gir liten risiko for utvikling av resistens og bidrar til en sikker resistensstrategi.

Tips for sikker bruk av MCPA 750

Ved behandling skal ugraset være i god vekst for å få best effekt. Ugraset (og kulturen) starter veksten ved ca. 5°C. Temperaturkravet for MCPA er normalt 12°C,  men med en blandning av MCPA + Alliance® kan behandling skje allerede ved 8°C. 

MCPA har et brett behandlingsvindu –  det  muliggjør optimal effekt av tistel og dylle bekjempelse

Å ha mulighet for å bruke MCPA ved rett tidspunkt for dylle og tistelens størrelse er avgjørende for et godt resultat. Tistel og  dylle trives bra tross forsommertørke, som har rammet kulturveksten. Mange frøugras sliter også under slike forhold, men rotugraset holder stand, og blir lett dominerende i en stresset kulturvekst. Nufarm får mange spørsmål fra veiledere og brukere under slike forhold.

Det går bra å behandle så sent som at tistel og dylle strekker seg (20 cm). Havre er litt mer følsom enn bygg og hvete, men hos disse kan behandling skje fra  strekking til flaggbladet er på vei opp.   

MCPA tistel

Tistel behandles når den er 10-15 cm høy (begynnde strekning.) Det er både store og mindre planter når de første er på dette stadiet, men da er de fleste plantene framme og de treffes av produktet. Tilpass mengden vann etter åkeren, men på routgras bruker du helst over 20 liter/daa.

At det finns en blandning av både store og mindre tistelplanter gir en litt ulik effekt på plantene. Derfor må vi ha en strategi der vi kommer
igjen med MCPA minst to påfølgende år for å få sikker kontroll på tistelen.

Dosering

Mot ugras som tistel brukes en dose på 150-240 ml/daa. Dette gir en sikker effekt på over 90%. I tankblanding med Alliance® har vi fått god effekt av helt ned i 100 ml/daa MCPA.

Anbefaling mot tistel og frøugras:

100 ml/daa MCPA + 5 g/daa Alliance + klebemiddel, når tistelen er 10-15 cm høy.

MCPA og spillraps/rybs

Oljevekster er en viktig vekselvekst i ensdig korn. Spillraps/ryps øker risikoen for klumprot.

Det finns flere korsblomstrede ugras (F.eks åkerkål, åkersennep, pengurt, gjetertaske) som i tilegg er verter for klumprot, og disse må bekjempes i alle kornårene. MCPA er meget effektiv på disse ugrasene og spillojevekstene. En dosering på 100 ml/daa gir en sikker effekt.

 MCPA på myrjord/ moldholdig morene

På slike jorder er ugrastrykket ofte ekstra stort, og ugraset spirer fra større dyp enn på andre jordarter. Spiringen foregår ofte over så lang tid at noe kommer for langt , før alt har spirt. MCPA en viktig komponent for å bekjempe vanskelige ugras som ofte forekommer på disse jordartene (meldestokk, dylle, rødt hønsegras).

100 ml/daa MCPA + 50 ml/daa Tomahawk  har vist seg å være en god løsning på disse ugrasene tidlig.(Hønsegraset på frøblad til 1 blad)

MCPA i grasgjenlegg med rødkløver og i eng med eller uten kløver

Ei eng skal være ugrasfri i flere år og gi god avkastning uten masse ugras med frø som spres videre med husdyrgjødsla. En god og ugrasfri etablering av gjenlegget er første bud.

MCPA er godkjent i gjenlegg med kløver i både korn til modning og i grønnfôr med 50 ml /daa.

Forslag på behandling i gjenleggsåret av eng:

  • 0,75 g/daa Express 50 SX + 50 ml/daa MCPA (kløveren må ha minst 1-2 varige blad)
  • 80-90 g/daa Basagran SG + 30-40 ml/daa MCPA (kløveren må ha minst 1-2 varige blad)
  • 2-3 g/daa Gratil WG + 50 ml/daa MCPA (kløveren må ha minst 1-2 varige blad)

                                                                                                                         

Les alltid etiketten før bruk

Registrert varemerke:

FMC corporation: Express 50 SX, Express Gold
Bayer: Hussar, Gratil 75 WG
Corteva: Broadway
BASF: Basagran SG
Adama: Tomahawk 200 EC