Alliance® WG – nytt produkt på det norske markedet i 2020

Derfor skal du velge Alliance

To ulike aktivstoff i Alliance

Alliance har god effekt på en rekke ugras. Alliance inneholder to ulike virkestoff, metsulfuron og i tillegg diflufenikan, som er av en annen virkemekanisme (HRAC gruppe B og F1). Dette sikrer resistensforebygging på sentrale arter og ekstra god effekt på stemor og linbendel, samt at produktene forsterker effekten av hverandre.
Våre kjemikere har kommet til en kombinasjon som gir noe ekstra til bonden.

Alliance virker systemisk, kontaktvirkende samt noe opptak via røttene til spirende ugras.  God jordfuktighet sikrer effekten av produktet. I alle løsninger vil tilsetting av klebemiddel (5-10 ml pr 20 liter vann) sikre effekten på enkelte ugrasarter.

Kjent kjemi med sterke fordeler og  innebygd resistensforebygging

 • Redusere risiko for resistensutvikling sammenlignet med ren SU strategi
 • Gode og dokumenterte resultater i Norske og Svenske forsøk
 • Særlig sterk mot stemor og linbendel.
 • Løsning tilpasset ulike resistensstrategier:
 1. Alliance alene – vanlig frøugras- ingen resistens
 2. Alliance + Nufarm Mekoprop® / Duplosan Meko – vanlig frøugras, i tillegg kommer effekt på flere resistente arter som vassarve og balderbrå.
  Forsterker effekten på andre arter som f. eks rotugras.
 3. Alliance + Tomahawk 200 EC – vanlig frøugras + gir effekt på flere resistente arter som då, vassarve m.fl.
 4. Alliance + MCPA – vanlig frøugras+ dylle og tistel
 • Alliance kombinert med Nufarm Mekoprop® / Duplosan Meko® og Tomahawk 200 EC er en sterk resistensløsning. 2016 NIBIO konkluderte: fluroxipyr og mekoprop er de aktivstoffene med dukumentert effekt på resistente arter.

Sikker løsning mot ugras i bygg, vårhvete og høstkorn

Produktinfo   Alliance WG
Aktivstoff og mengde Diflufenican 600 g/kg
Metsulfuron 60 g/kg
Bruksområde Bygg, vårhvete, høsthvete, høstbygg, rug og rughvete
Dose Høstkorn: 5 g + klebemiddel
Bygg og vårhvete: 5 g + klebemiddel
Behandlingstid Høstkorn BBCH 20-30 (Fra busking til strekking)
Vårhvete, bygg BBCH 20-30 (Fra busking til strekking)
Sikker effekt Ikke utsikter til nattefrost ved behandling, ugraset i god vekst og god jordfuktighet.
Virkemåte Både blad- og jordopptak
Timer opphold 1-2 timer etter behandling
Værforhold Effekt fra 5 ﹾC (vekststart) Unngå perioder med nattefrost umiddelbart før og etter behandling. God jordfuktighet bedrer effekten
Påfølgende vekster Korn og høstoljevekster kan dyrkes som etterfølgende kultur. Der det sås høstoljevekster bør jorden harves dypt. Etterfølgende år kan følgende kulturer dyrkes uten begrensninger; korn med eller uten gjenlegg, raps, rybs, potet, erter, bønner og lin.
Fangvekster Belgvekster eller korsblomstrede vekster kan ikke sås om våren.  Etablering uten pløying på høsten frarådes (Vi har ikke nok erfaring med f. eks direktesåing)
Avstand vann/ buffersone 5 meter til overflatevann, 10 meter inkl. 5 meterskravet.

Strategier med Alliance – høstkorn stadie 20-30

5 g Alliance alene der det passer med ugrasflora og det er ingen problemer med resistens. Der stemor er et dominerende ugras. Tilsett klebemiddel.
5 g Alliance + 50-70 ml Tomahawk 200 EC eller 150 ml Nufarm Mekoprop / Duplosan Meko der det er resistent vassarve. Nufarm Mekoprop / Duplosan Meko vil i denne dosen også ha god effekt på resistent balderbrå. Tilsett Klebemiddel.

Alliance virkningstabell høstkorn

Strategier med Alliance®- i bygg og vårhvete stadie 20-30

Frøugras

5 g Alliance + klebemiddel alene der det passer med ugrasflora og det ikke er problemer med resistens. Passer der stemor og linbendel samt korsblomstrede ugras dominerer.

5 g Alliance + 50 ml Tomahawk 200 EC eller 150 ml Nufarm Mekoprop / Duplosan Meko der det er resistent vassarve og då, samt at vindelslirekne og klengemaure er viktige arter. Nufarm Mekoprop / Duplosan Meko vil i denne dosen også ha god effekt på resistent balderbrå.

Alliance passer utmerket sammen med andre resistensbrytere som har smal effekt, eller midler med svak effekt på viktige arter som stemor, linbendel eller korsblomstrede arter. Her tilpasses doseringen hvilke ugras som er dominerende. Dette gjelder både Alliance og partner. Tilsett klebemiddel.

Stor meldestokk og resistent dylle

5 g Alliance + 100 ml MCPA + klebemiddel på stor meldestokk og tørre forhold, eller der det er resistent stivdylle.

Ved god jordråme og tidlig behandling kan Alliance og en partner med ekstra diflufenikan ha effekt på tunrapp.

Alliance virkningstabell i vårbygg og vårhvete

Strategier med Alliance- Rotugras

Metsulfuron i Alliance og fenoksysyrene MCPA og Nufarm Mekoprop / Duplosan Meko er av de mest potente preparatene mot ulike rotugras. En kombinasjon av disse gir av de beste rotugraseffektene.  Å holde rotugraset i sjakk krever ofte at man følger opp to påfølgende sesonger.

5 g Alliance + 100 ml MCPA eller 150 Nufarm Mekoprop / Duplosan Meko på rotugras som tistel og dylle. Kombinasjonen Alliance og MCPA er av de beste løsningene mot åkersvinerot. Tilsett klebemiddel.

Alliance virkningstabell

Blanding med andre midler

Alliance er blandbar med de fleste ugras-, sopp- og innsektsmidler, samt vekstregulatorer.
Følg etikken for enkelte begrensninger.

Synlig effekt

Veksten i ugraset stopper umiddelbart etter behandlingen. Plantene blir lyse gule, klorotiske og slutter å vokse. Synlig nedvisning sees vanligvis etter 1-3 uker. Under gode opptaksforhold, med sterkt dropp i temperatur, kan en forbigående gulning av bladene ses på kornet. Dette skyldes en forsinket nedbryting av midlet i bladene. Denne er forbigående og har ikke effekt på avling.                                                                                                                            

Registrerte varemerker:

Nufarm: Alliance®, Duplosan Meko®, Nufarm Mekoprop®, MCPA®
Adama: Tomahawk 200 EC®