Vekstregulering i korn

Med et rekordstort areal høsthvete ønsker vi å utnytte potensialet og oppnå store avlinger i 2019. Hvor skal vi optimalisere innsatsen?

HØSTVETE

Grunnlaget legges med 100 ml/daa CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL.
Med den behandlingen stimuleres rotutviklingen og dannelsen av sideskudd (økt busking). Stråstyrken forsterkes også
Forsøk i Sverige  i 2018 ga en avlingsøkning på  + 87 kg/daa for nettop denne behandlingen. (Ref. bilde)

I strekningsveksten gis Trimaxx, som korter og styrker strået, på en skånsom måte for hveten. Trimaxx har en unik formulering som gir god effekt, med mindre aktivstoff enn sammenlignbare midler. Formuleringen gir ett raskt  opptak, men på en skånsom måte for åkeren.

Anbefaling: – høstvete og rug.

100 ml/daa CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL i stadie 23-25  følges opp med 40 ml/daa Trimaxx i stadie 31-39.
Denne strategien ga en avlingsøkning  på + 99 kg/daa i svenskt forsøk 2018.

VÅRVETE MIRAKEL

Det er gjort forsøkni flere sesonger med vekstreguleing i Mirake i Norge, i regi av NIBIO.
Nufarms strategi har vært 25-50 ml/daa CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL i stadie 25 fulkgt opp med  30- 40 ml/daa Trimaxx i stadie 35.

Resultater fra NIBIO, Apelsvoll (Toten) i 2017 viste at dette er en sikker strategi.  0 % legde mot 72 %  legde i det ubehandlede leddet.
En god stråkortande effekt med minus 27 cm i forhold til ubehandlet (97 cm).  Sjøl i tørkeåret 2018 viste dette seg å være en god strategi.

Anbefaling  Mirakel

25-50 ml/daa CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL i stadie 25.
Følges opp med 30- 40 ml/daa Trimaxx i stadie 35.

BYGG

Anbefaling

40 ml/daa Trimaxx i stadie 31-39 en god investering. Den er sikker å blande med en tidlig soppbehandling i strekningsfasen. Spesielt under forhold med god N- tilgang
( bruk av slam/husdyrgjødsel) eller  mye nedbør tilrås tidlige behandlingen. 

HAVRE

I havre anbefales  2  strategier. Hovedstrategien er CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL i 4-5 bladsstadiet.  Dette har vi erfariger fra i decenier er en god strategi. Dersom det av ulike grunner ikke ikke behandles med Stabilan/CCC kan man i stedet kjøre Trimaxx i stadie 31-37.

Anbefaling

100 -160 ml/daa CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL i 4-5 bladstadiet.

Alternativ – Trimaxx  15-30 ml i stadie 31-37

Praktisk erfaringer har vist at Trimaxx er en meget  skånsom formulering sammenlignet med andre trinexapakprodukter.
Dette  på grunn av den skånsomme og effektive formuleringen.     

Tankblandninger          

Det går bra å tankblanda CCC Nufarm 750/ Stabilan 750 SL med de vanligste ugras-, insekts- og soppmidler.
Klebemidler/olje som anbefales for blandingsproduktet tilsettes. Ellers ikke klebemiddel/olje.

Trimaxx kan blandes med soppmidler. Dosen av Trimaxx reduseres med 20% når man blander med soppmidler som inneholder triazoler
(Protioconazol eller propiconazol) , men aldi lavere enn minste tilraådde dose på etikett.

UTFORSK MER, KLIK HER