På feltet ble det vannet 5 ganger med totalt 125 mm
I det ubehandlede leddet var det 60% legde.
Gjennomgående er det viktig å starte tidlig med vekstregulering i Mirakel. Stabilan/CCC har lang virke tid i planten, og derfor skal vi  starte med Stabilan/CCC i stadie BBCH 25 for å få et bra rotsystem og korte allerede det først internodiet. (nederste del av strået)

VÅRHVETE- Mirakel

Rekommendation Stabilan/CCC 750 25-50 ml/daa st 25 + Trimaxx 30- 50 ml/daa st 35


Sammanfattning 1 försök 2017, NIBIO, vektsregulering vårhvete Mirakel
UTFORSK MER, KLIK HER