Den breda och trygga produkten mot flertalet insekter i flera olika grödor

En pyretroid med brett användningsområde och snabb know- down effekt och med långtidsverkan tack vare att den verkar både som ett maggift och ett kontakverkande gift.

Beta- Baythroid 25 SC är ett effektivt insektsmedel med ett långt och bra rykte. Med ett mycket brett användningsområde och kombinationen av snabbverkande och repilerande effekt har Beta- Baythroid länge varit ett säkert kort vid kontroll av insektsangrepp. Beta- baythroid kan blandas med flera olika svampmedel, ogräsmedel. Inga restriktioner vid omsådd eller efterföljande gröda.

Teknisk information
Användningsområde Insektsmedel som får användas mot insektsangrepp i odlingar av potatis, raps, rybs, sockerbetor, foderbetor, vete, råg, rågvete, fodermajs, gräs- och klöverfrö till utsäde, ärter, vitkål, rödkål, brysselkål, grönkål, salladskål, äpple, päron och prydnadsväxter.
Övriga villkor

Anpassade skyddsavstånd vid spridnind med bomspruta. Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp ac Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavsrånd. Lantbruksspruta med bom”.

Åtgärder för skydd av miljö vid spridnind med fläktspruta. Vid behandling i odlingar av äpple och päron skal ett minsta skyddsavstånd på 10 m hållas till omgivande miljö, förutom mot sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar där ett minsta skyddsavstånd på 30 m ska iakttas

Aktiv substans Beta-cyflutrin 25 g/L (2,4 vikt-%)  
Typ av formulering SC – Suspentions koncentrat
HRAC grupp Grupp 3A
Verkningssätt Syntetiska pyretroider, natriumkanal regulator
Verksamt mot Sugande och bitande insekter som exempelvis; fjärilslarver, skalbaggar, gallmyggor, stekellarver, trips, stritar, bladlöss, bladloppor, jordloppor, kackerlackor m fl.
Dos Maxdos 0,5 L/ha, se etiketten för respektive gröda och skadegörare.
Förpackningsstorlek 5 L
4 x 5 L transport förpackning