Det starka och trygga valet mot bland annat snärjmåra och våtarv och som genom sitt verkningssätt motverkar resistens på flertalet ogräs.

En suverän blandningspartner när förstärkning behövs mot, snärjmåra, våtarv, trampört, åkerbinda mm.

Tomahawk 200 EC är en bred produkt och har ett brett användningsområde. Tack vare sitt systemiskt verkande verkningssätt är Tomahawk 200 EC en utmärkt blandningspartner.

Tomahawk 200 EC har en sk. Omvänd dos- respons, vilket innebär vid små ogräs, högre dos, vid stora ogräs, lägre dos. Mycket användbart i vårt Svenska klimat.

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (höstvete, höstkorn, råg, rågvete, vårkorn, vårvete), slåtter- och betesvall samt gräsfrövall, fodermajs, golfbanor och gräsmattor
Aktiv substans Fluroxipyr 200 g/l
Typ av formulering EC – Emulgerbart koncentrat
HRAC grupp Grupp O
Verkningssätt Fluroxipyr: Pyridin- karboxyl- syra
Ogrässpektrum Förgätmigej, dån, harkål, snärjmåra, våtarv, trampört, åkerbinda
Dos Höstsäd: 0,35- 0,7 L/ha
Vårsäd: 0,35- 0,5 L/ha
Fodermajs: 0,2- 0,5 L/ha
Vallar: 1,3- 1,8 L/ha
Golfbanor och Gräsmattor: 1,0- 1,8 L/ha
Förpackningsstorlek 5 L
4 x 5 L transport förpackning