Tomahawk 200 EC

OGRÄSMEDEL

Det starka och trygga valet mot bland annat snärjmåra och våtarv och som genom sitt verkningssätt motverkar resistens på flertalet ogräs.

En suverän blandningspartner när förstärkning behövs mot, snärjmåra, våtarv, trampört, åkerbinda mm.

Tomahawk 200 EC är en bred produkt och har ett brett användningsområde. Tack vare sitt systemiskt verkande verkningssätt är Tomahawk 200 EC en utmärkt blandningspartner.

Tomahawk 200 EC har en sk. Omvänd dos- respons, vilket innebär vid små ogräs, högre dos, vid stora ogräs, lägre dos. Mycket användbart i vårt Svenska klimat.

Produktinformation
AnvändningsområdeStråsäd (höstvete, höstkorn, råg, rågvete, vårkorn, vårvete), slåtter- och betesvall samt gräsfrövall, fodermajs, golfbanor och gräsmattor
Aktiv substansFluroxipyr 200 g/l
Typ av formuleringEC – Emulgerbart koncentrat
HRAC gruppGrupp O
VerkningssättFluroxipyr: Pyridin- karboxyl- syra
OgrässpektrumFörgätmigej, dån, harkål, snärjmåra, våtarv, trampört, åkerbinda
DosHöstsäd: 0,35- 0,7 L/ha
Vårsäd: 0,35- 0,5 L/ha
Fodermajs: 0,2- 0,5 L/ha
Vallar: 1,3- 1,8 L/ha
Golfbanor och Gräsmattor: 1,0- 1,8 L/ha
Förpackningsstorlek5 L
4 x 5 L transport förpackning