Adressen är:

Nufarm Nordics AB
Ekbacksvägen 28
168 69 Bromma
Sverige

Alla fakturor behöver innehålla IBAN och SWIFT

Org Number 559342-8112

Iban: FR7630056000280028015250214

VAT SE559342811201

BIC: CCFRFRPP