Med Sealicit så försäkrar du din höstraps gröda och även andra viktiga grödor i din växtföljd genom att 

  • Sealicit behandlad gröda drösar inte vilket i sin tur medför 
    • Du kan tröska andra grödor som är väderberoende såsom brödvete samt maltkorn före din höstraps skördas 
    • Det blir mindre spillraps efter en Sealicit behandling vilket i sin tur minskar risken för klumprot sjuka i växtföljden
    • Mindre spillraps i växtföljden minskar behovet av bekämpning av spillraps i sockerbetor