Vi producerade dessa videor för dig. Därför är vi också angelägna om att höra dina synpunkter, få dina förslag till ämnen vi kan täcka i framtiden och svara på alla frågor du kan ha efter att ha tittat på dessa filmer.

TILLVÄXTREGLERA

Tillväxtreglera med Nufarm - Stabilan, Optimus och Trimaxx

Tillväxtreglera i stadie 30-32 med Stabilan och Optimus eller Trimaxx

Kombinera tillväxtreglering med ogräs - eller svampbehandling

GONDOR

Nufarm snackar Gondor och vikten av att skydda vattnet (Del I)

Gondor Del II - för bättre upptag, bättre träff på gräsogräs

FÅ KOLL PÅ BLÅKLINTEN

Få koll på blåklinten med Nufarm (Del I)

Få koll på blåklinten med Nufarm (Del II)