Унікальний гербіцид проти важко контрольованих злакових та деяких дводольних бур’янів у посівах озимої пшениці

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: сульфосульфурон, 750 г/кг + етоксилат жирного спирту, 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:

МОНІТОР® : гранули, що диспергуються у воді (ВГ)
water dispersible granules (WG)
СЕЛФІ® : розчинний
концентрат (РК)
soluble concentrate (SL)

УПАКОВКА: 2 х 0,133 кг (МОНІТОР®) +0,8 л (СЕЛФІ®)

ПЕРЕВАГИ:

  • Висока ефективність проти більшості злакових бур’янів
  • Контролює види злакових бур’янів, стійких до інших протизлакових гербіцидів,
    таких як види бромусу, егілопс, пирій, падалиця ячменю та ін.
  • Одночасний контроль деяких поширених зимуючих дводольних, в т.ч.
    підмареник чіпкий, зірочник середній, падалиця соняшнику та ріпаку
  • Має ґрунтову дію, тому при обробці у ранні фази росту культури стримує
    проростання злакових та деяких дводольних бур’янів

МЕХАНІЗМ ДІЇ : 

МОНІТОР® ПЛЮС призводить до порушення метаболізму амінокислот, пошкодження меристеми, припинення росту та відмирання бур’янів. Повна їхня загибель спостерігається протягом 3–6 тижнів.

ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ:

Гербіцид системної дії. Швидко поглинається бур’янами через листя

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

В Україні зареєстрований на озимій пшениці. Також дозволений до використання на ярій пшениці
та тритикале. Не допускається використання на інших злакових культурах!
Застосовують восени та навесні у період активного росту бур’янів при температурі від +10 до +25 °С.
Обов’язкове застосування у поєднанні з поверхнево-активною речовиною СЕЛФІ®, що
входить до складу комбі-паку.

КУЛЬТУРА

БУР’ЯН НОРМА, Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК

Пшениця озима

Комплекс однорічних і
багаторічних дводольних та
злакових бур’янів, в тому числі пирій
0,013-0,026 Від 3-х листків-до прапорцевого листа (ВВСН 13-37)

ПЕРЕВІРЕНІ БАКОВІ СУМІШІ

Для розширення спектру контрольованих дводольних бур’янів:
МОНІТОР® 16-26 г/га + АГРІТОКС® 1,0 л/га + ПАР СЕЛФІ® 0,04 л/га
МОНІТОР® 16-26 г/га + МЕЗЗО® 6-8 г/га + ПАР СЕЛФІ® 0,04 л/га
МОНІТОР® 16-26 г/га + ТРУ® 15-25 г/га + ПАР СЕЛФІ® 0,04 л/га
МОНІТОР® 16-26 г/га + ЕСТЕТ® 0,5 л/га + ПАР СЕЛФІ® 0,04 л/га
МОНІТОР® 16-26 г/га + ДІКОПУР® ТОП 0,6 л/га + ПАР СЕЛФІ® 0,04 л/га

Проте треба уникати використання гербіциду МОНІТОР® ПЛЮС у баковій суміші з повними
нормами 2,4-Д, оскільки це може привести до зниження ефективності такої суміші проти злакових
бур’янів. Також не рекомендуються бакові суміші з фосфорорганічними інсектицидами.


ОРГАНІЗАЦІЯ СІВОЗМІНИ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ МОНІТОР® ПЛЮС

ЧЕРЕЗ 4 МІСЯЦІ

ЧЕРЕЗ 9 МІСЯЦІВ ЧЕРЕЗ 24 МІСЯЦІ
Озимі зернові, ріпак Всі культури, крім цукрових
буряків та овочевих
Всі культури без обмежень

Пересів озимої пшениці допускається зерновими колосовими, ріпаком, картоплею, горохом