Новий покращений регулятор росту для зернових культур

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: тринексапак-етил, 252 г/л

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА: 

концентрат, що емульгується (КЕ)
emulsifiable concentrate (EC)

УПАКОВКА: 5 л

ПЕРЕВАГИ:

  • Знижує витрати елементів мінерального живлення на формування соломи
  • Стимулює розвиток кореневої системи та сприяє накопиченню цукрів у рослині
  • Сприяє підвищенню посухостійкості рослин

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Має гормональну дію та гальмує синтез гіберелінів у рослині

ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ:

Поглинається вегетативними органами і транспортується до пагонів, що ростуть

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Оптимальним періодом застосування з метою запобігання виляганню є фаза від кінця кущіння до початку виходу в трубку (BBCH 29-32). На озимих зернових можна застосовувати до появи прапорцевого листка (ВВСН 37) 
Для сортів з високою схильністю до вилягання, а також на полях з високим фоном азотних добрив потрібно застосовувати максимальну норму МОКСА 250. На короткостебельних сортах за низької вологості та підвищених температур необхідно використовувати мінімальну норму
Не рекомендується застосовувати МОКСА 250 під час посухи, гербіцидного пригнічення культури або температурного стресу. Оптимальна температура застосування: від +8 °С до +20 °С

           КУЛЬТУРА ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ НОРМА, Л/ГА

СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК

КРАТНІСТЬ
ОБРОБОК

Озима пшениця Для запобігання виляганню посівів 0,4-0,6 Обприскування від кінця кущення до появи прапорцевого листка у озимих (ВВСН 29-37) та від кінця кущення до третього міжвузля (ВВСН 29-33) у ярих зернових колосових культур 1
Ярий ячмінь