Унікальний гербіцид проти важко контрольованих злакових та деяких дводольних бур’янів у посівах озимої пшениці

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: сульфосульфурон, 750 г/кг + етоксилат жирного спирту, 480 г/л

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА:

МОНІТОР®: гранули, що диспергуються у воді (ВГ)
water dispersible granules (WG)
СЕЛФІ®: розчинний концентрат (РК)
soluble concentrate (SL)

УПАКОВКА: 2 х 0,133 кг (МОНІТОР®) + 0,8 л (СЕЛФІ®)

ПЕРЕВАГИ:

  • Контролює види злакових бур’янів, стійких до інших протизлакових гербіцидів, таких як види бромусу, пирій, падалиця ячменю та ін.
  • Одночасний контроль деяких поширених зимуючих дводольних, в т.ч. підмареник чіпкий, зірочник середній, падалиця соняшнику та ріпаку
  • Має ґрунтову дію, тому при обробці у ранні фази росту культури стримує проростання злакових та деяких дводольних бур’янів

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Сульфосульфурон призводить до порушення метаболізму амінокислот, пошкодження меристеми, припинення росту та відмирання бур’янів. Повна їхня загибель спостерігається протягом 3-6 тижнів

ПОГЛИНАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ У РОСЛИНІ:

Гербіцид системної дії. Швидко поглинається бур’янами через листя

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

В Україні зареєстрований на озимій пшениці. Також дозволений до використання на ярій пшениці та тритикале. Не допускається використання на інших злакових культурах!
Застосовують восени та навесні у період активного росту бур’янів при температурі від +10 до +25 °С.
Обов’язкове застосування у поєднанні з поверхнево-активною речовиною СЕЛФІ®, що входить до складу комбі-паку

КУЛЬТУРА

БУР’ЯН НОРМА, КГ/ГА

СПОСІБ, ЧАС ОБРОБОК

Пшениця озима

Комплекс однорічних і багаторічних дводольних та
злакових бур’янів, в тому числі пирій

МОНІТОР®: 0,013-0,026 

СЕЛФІ®: 0,02-0,04 л на 100 л води

або 1 комбі-пак на 10-20 га*

Від 3-х листків до прапорцевого листа (ВВСН 13-37)

* при нормі витрати робочого розчину 200 л/га

ПЕРЕВІРЕНІ БАКОВІ СУМІШІ:

Для розширення спектру контрольованих дводольних бур’янів:
МОНІТОР® ПЛЮС  (МОНІТОР® 16-26 г/га + ПАР СЕЛФІ® 20-40 мл на 100 л води) + АГРІТОКС® 1,0 л/га
МОНІТОР® ПЛЮС  (МОНІТОР® 16-26 г/га + ПАР СЕЛФІ® 20-40 мл на 100 л води) + ТРУ® КОМБІ  (ТРУ® 15-25 г/га + ПАР СЕЛФІ® 20-40 мл на 100 л води)
МОНІТОР® ПЛЮС  (МОНІТОР® 16-26 г/га + ПАР СЕЛФІ® 20-40 мл на 100 л води) + ЕСТЕТ® 0,5 л/га
МОНІТОР® ПЛЮС  (МОНІТОР® 16-26 г/га + ПАР СЕЛФІ® 20-40 мл на 100 л води) + ДІКОПУР® ТОП 0,6 л/га

Проте треба уникати використання гербіциду МОНІТОР® ПЛЮС у баковій суміші з повними нормами 2,4-Д, оскільки це може привести до зниження ефективності такої суміші проти злакових бур’янів. Також не рекомендуються бакові суміші з фосфорорганічними інсектицидами

ОРГАНІЗАЦІЯ СІВОЗМІНИ:

Пересів озимої пшениці, обробленої МОНІТОР® ПЛЮС допускається ярою пшеницею та картоплею. Після збирання врожаю, восени цього ж року, можна сіяти озиму пшеницю, озиме жито та озимий ріпак. Навесні наступного вегетаційного періоду можна висівати будь-які культури за винятком цукрового буряка та овочів. Безпечне вирощування цукрового буряку та овочів можливо тільки через 24 місяці після внесення

Швидкість розпаду діючої речовини препарату залежить від рН грунту. Чим кисліший грунт, тим швидше розпадається сульфосульфурон. Не рекомендуємо застосовувати на грунтах з рН > 8,5