Accurate Max

Ukrudtsmiddel

Effektivt ukrudtsmiddel til anvendelse i vår- og vintersæd

Når det bliver koldt og vådt

Accurate Max har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten
Den optimale effekt opnås på saftspændte ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.

Produktinformation
AnvendelsesområdeKorn (vinterhvede, vinterbyg, rug, triticale, vårbyg, vårhvede)
AktivstofMetsulfuron-methyl 200  g/kg
FormuleringVanddispergerbart granulat
HRAC gruppeGruppe B
VirkningsmådeMetsulfuron-methyl: ALS hæmmer
UkrudtsspektrumHundepersille, spildraps, agersennep, hyrdetaske, stedmoder, lugtløs kamille, fuglegræs, skivekamille, rød tvetand, valmue og ærenpris
Dosis10-20 gram/ha
Pakningsstørrelse100 gram

I 2018 købte Nufarm en række produkter fra andre producenter.
For at undgå misforståelser vil vi gerne gøre dig opmærksom på at et flertal af Nufarms produkt etiketter og produktinformationsark (datablade) i løbet af en overgangsperiode kan have et andet selskabs navn, logo og layout design.