Effektivt ukrudtsmiddel til anvendelse i vår- og vintersæd

Når det bliver koldt og vådt

Accurate Max har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten
Den optimale effekt opnås på saftspændte ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.

Produktinformation
Anvendelsesområde Korn (vinterhvede, vinterbyg, rug, triticale, vårbyg, vårhvede)
Mindre anvendelse Godkendelse af Accurate Max (reg.nr. 347-35) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt i spindhør.
Godkendelse af Accurate Max (reg.nr. 347-35) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt i elefantgræs.
Godkendelse af Accurate Max (reg.nr. 347-35) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt
Aktivstof Metsulfuron-methyl 200  g/kg
Formulering Vanddispergerbart granulat
HRAC gruppe Gruppe B
Virkningsmåde Metsulfuron-methyl: ALS hæmmer
Ukrudtsspektrum Hundepersille, spildraps, agersennep, hyrdetaske, stedmoder, lugtløs kamille, fuglegræs, skivekamille, rød tvetand, valmue og ærenpris
Dosis 10-20 gram/ha
Pakningsstørrelse 100 gram