U46M

Ukrudtsmiddel

U46M er et effektivt herbicid med resistensbrydende egenskaber og nr. 1 på tidstelkontrol i kornafgrøder.

Stærk, sikker og pålidelig

Et opløseligt koncentrat indeholdende 750 g / liter MCPA (919 g / L som dimethylaminsalt).
Effektiv mod flere vigtige bredbladede ukrudtsarter, herunder hyrdetaske, alm pengeurt, hvidmelet gåsefod, valmue og spildraps.

U46M kan med fordel anvendes i udlæg af græs og kløver for en god etablering.

Ingen begrænsninger på efterfølgende afgrøder. 

Effektiv tankblandingspartner i kornafgrøder.

  • Virkemåden af Metaxon er et meget nyttigt værktøj til resistensforebyggelse i ukrudtsarter som valmue og hvidmelet gåsefod.
  • Har mindre anvendelse til frø.

.

Produktinformation
Anvendelsesområde Korn (hvede, rug, triticale, byg og havre)
Aktivstof MCPA 750g/L
Formulering SL – Vandopløseligt koncentrat
HRAC gruppe  O
Virkningsmåde MCPA har auxinvirkning og forårsager ukontrolleret vækst i følsomme planter.
Ukrudtsspektrum Hyrdetaske, pengeurt, spildraps, hvidmelet gåsefod, valmue, sennerp, tidsel og agersnerle
Dosis 1,0 l/ha
Pakningsstørrelse 10 L