Metaxon er et effektivt herbicid med resistensbrydende egenskaber og nr. 1 på tidstelkontrol i kornafgrøder.

Stærk, sikker og pålidelig

Et opløseligt koncentrat indeholdende 750 g / liter MCPA (919 g / L som dimethylaminsalt).
Effektiv mod flere vigtige bredbladede ukrudtsarter, herunder hyrdetaske, alm pengeurt, hvidmelet gåsefod, valmue og spildraps.

Metaxon kan med fordel anvendes i udlæg af græs og kløver for en god etablering.

Ingen begrænsninger på efterfølgende afgrøder. 

Effektiv tankblandingspartner i kornafgrøder.

  • Virkemåden af Metaxon er et meget nyttigt værktøj til resistensforebyggelse i ukrudtsarter som valmue og hvidmelet gåsefod.
  • Har mindre anvendelse til frø.

.

Produktinformation
Anvendelsesområde Korn (hvede, rug, triticale, byg og havre)
Mindre anvendelse Godkendelse af Metaxon (347-7) til mindre anvendelse i nordmannsgran juletræer og pyntegrønt.
Godkendelse af Metaxon (347-7) til mindre anvendelse til bortsprøjtning af hvidkløver til frø før høst.
Godkendelse af Metaxon (347-7) til mindre anvendelse i planteskolekulturer, træfrugt (æble, pære, kirsebær og blomme) og buskfrugt (solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben).
Godkendelse af Metaxon (347-7) til mindre anvendelse i skov, juletræskulturer, læhegn og planteskolekulturer. Vejledning kan erhverves hos PC-Consult, Borupvej 102B, 4140 Borup, tlf. 5752 2005.
Godkendelse af Metaxon (347-7) til mindre anvendelse mod hvidkløver i engrapgræs i august måned.
Godkendelse af Metaxon (347-7) til mindre anvendelse til bekæmpelse af agerpadderok på sporareal i drift.
Godkendelse af Metaxon (347-7) til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i kartofler
Aktivstof MCPA 750g/L
Formulering SL – Vandopløseligt koncentrat
HRAC gruppe  O
Virkningsmåde MCPA har auxinvirkning og forårsager ukontrolleret vækst i følsomme planter.
Ukrudtsspektrum Hyrdetaske, pengeurt, spildraps, hvidmelet gåsefod, valmue, sennerp, tidsel og agersnerle
Dosis 1,0 l/ha
Pakningsstørrelse 10 L