Stabilan Extra

Vækstregulering

Basis i vækstregulering i kornafgrøder og græsfrø

Stabilan Extra er starten på en vellykket vækstregulering, et opløseligt koncentrat indeholdende 750 g / liter chloromquatchlorid.

• Et af de vigtigste redskaber til at forhindre lejesæd i forskellige afgrøder.
• Hjælper med at opbygge et godt og effektivt rodsystem.
• Optimal anvendelse tidligt i vækststadie 25 for en effektiv rodudvikling og stimulering af dannelsen af sideskud.

Produktinformation
Anvendelsesområde Vinterhvede, vårhvede, rug, triticale, havre og frøgræs
AktivstofChlormequat-chlorid 750  g/l 
FormuleringSL –  vandopløseligt koncentrat
  
VirkningsmådeChlormequat-chlorid: inhibere biosyntesen af gibberellinsyre
  
Dosis0,5- 1,5 l/ha
Pakningsstørrelse10 L