Közzététel dátuma
31/08/2023

Az éghajlat és a művelési mód változása, valamint az egyes hatóanyagok kivonása, illetve a használt szerekre rezisztens gyomfajok megjelenése együttesen vezet ahhoz, hogy a megszokottól eltérő gyomfajokkal, a megszokottól eltérő módon kell megküzdenünk. Gyakorlati tapasztalatok alapján állíthatjuk, hogy az ősszel vagy enyhe teleken csírázó gyomnövények vették át az uralkodó szerepet a gabonavetések gyomosodásában.

Évtizedek óta végeznek gyomfelvételezést Magyarországon a szántóföldi kultúrák gyomnövényzetének változásáról, az egyes gyomfajok előretöréséről vagy visszaszorulásáról. Mi most elsősorban az őszi kalászosok gyomflóraváltozásának okait elemezzük. Mind a magról kelő kétszikűek, mind pedig az egyszikűek nagyobb jelentőségűek, mint korábban. Az ősszel vagy enyhe teleken is csírázó gyomok tavaszra már túl fejlettek a védekezéshez, az ellenük alkalmazott tavaszi herbicidkezelések csökkent hatékonyságúak vagy teljesen hatástalanok (pl. veronikafélék, árvacsalánfélék, mezei árvácska). Az így alkalmazott herbicidek csak a költséget növelik, de nem csökkentik a gyomnövények kártételét. Ezek ellen csak kora ősszel, vetés után, kelés előtt vagy korai állománykezeléssel lehet védekezni, tartamhatást is biztosító hatóanyagok alkalmazásával.

Az 1970-es évektől a nagyüzemi mezőgazdaság elterjedése és a vegyszeres gyomirtás uralkodóvá válása miatt a gabonaterületeken kiszelektálódtak a gyomnövények. Elsősorban azok a fajok szaporodtak el, amelyekkel szemben a hormonbázisú herbicidek kevésbé hatékonyak vagy a növények toleránsak, például a ragadós galaj, kaporlevelű ebszékfű, árvacsalánfélék, mezei árvácska, tyúkhúr, veronikafélék. Évjárattól függően időnként a pipacs is erősen felszaporodott. Az egyszikű gyomnövények is tömegessé váltak egyes helyeken, mint a nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, vadzab, majd később a rozsnokfélék, vékony egércsenkesz, olaszperje.

Az öt korábbi országos gyomfelvételezés tendenciái következetesen mutatták ezeknek a fajoknak az előretörését. Az 1. táblázatban az országos gyomfelvételezés eredményeit vizsgáltuk meg. A táblázat a 2007–08-as gyomfelvételezés sorrendjében mutatja a gabonatáblák nyár eleji gyomnövényeit. A hatvan év távlata jól mutatja az egyes fajok felszaporodását vagy háttérbe szorulását. A gyomdominancia változásának sok oka van. Az agrotechnika, a tulajdonviszonyok módosulása mellett a herbicidhasználat is befolyásolja a gyomnövények változását.

Az 1980-as évek végén már széles választékú herbicidpaletta állt rendelkezésre a gyomnövények elleni speciális védekezésre. A legtöbb gyomirtó szer tavaszi alkalmazást tett lehetővé. A herbicidekkel szembeni ellenálló képesség fokozódásával egyes fajok rezisztenssé vagy toleránssá váltak az alkalmazott készítményekkel szemben. A rendszerváltás utáni évek privatizációja miatt azonban a nagyüzemi művelést felváltotta a kisparcellás vagy kisebb táblás művelés, helyenként a szakértelem nélküli agronómia alkalmazása. Sok terület parlagon maradt, ahol a gyomnö­vények zavartalanul szaporodhattak. A gyomnövények magjainak csírázóképessége sokkal hosszabb ideig megmarad a talajban, mint a kultúrnövényeké. A részleges vagy eredménytelen tavaszi gyomirtás idejére már alaposan megfertőzték a gyomnövények a tábláinkat. A termőterületek egy része sok évre elfertőződött a gyomnövények magjaival. A csökkentett műtrágyahasználat, a gyengébb talajművelés és a kevésbé szakszerű vegyszerhasználat miatt a gabona termésátlaga csökkent, a gyomosodás ismét erősödött. 

Az utóbbi 20-30 évben a gabonafélék gyomirtásában uralkodóvá váltak az ALS-gátló hatású szulfonil-karbamidok, amelyekkel szemben egyes fajok, mint a mezei árvácska, szarkalábfélék, veronikafajok, kevésbé vagy egyáltalán nem érzékenyek. A tavasszal kihajtó évelő kétszikű gyomnövények is, mint a mezei acat, apró szulák, sövényszulák, foltokban komoly gondot jelenthetnek az ilyen védekezés után. Ezeket a herbicideket tavaszi alkalmazással használják a termelők. A tavaszi gyomirtás időzítése függ az időjárástól, a tavaszi felmelegedéstől. Az utóbbi évek klímaváltozása miatti enyhe teleken ezek a fajok uralkodóvá váltak. A tavaszi gyomirtás idejére az ősszel kicsírázott T1-T2-es életformájú gyomnövények már virágzás állapotában voltak vagy magot érleltek. Átlagos időjárás mellett a gabona már erősen bokrosodott lombozata megakadályozta a permetezés jó hatását. A védekezés csak részleges vagy elégtelen volt, ami az ilyen gyomnövények uralkodóvá válását eredményezte. Különösen nagy gondot jelent a gabona-repce-gabona vetésváltást alkalmazók vagy monokultúrás gabona-termelők területein ezeknek a gyomnövényeknek a tömegessé válása. A 2010–20-as években nehezítette a védekezést egyes korábban eredményesen használható herbicid hatóanyagok kivonása a gyakorlatból (izoproturon, bromoxinil stb.).

További befolyásoló tényezővé vált az agrotechnika változása. A forgatásos mélyművelést egyre inkább felváltja az energiatakarékosabb sekély talajművelés vagy forgatás nélküli magágy-előkészítés. A talaj felszínén vagy a felszínhez közeli rétegekből csírázó gyomnövények magjai optimális időjárás mellett nagyon gyorsan kicsíráznak, rengeteg vizet és tápanyagot fogyasztanak a gabona csírázási zónájából, ezzel komoly konkurenciát jelentenek a fiatal gabonanövényeknek.

 

Az utóbbi években terjed a termelők körében – részben európai uniós előírások miatt is – a sekély vagy forgatás nélküli talajművelés vagy akár a „mulcsozásos” vetőágykészítés. Ezek a technológiák a gazdálkodás agrotechnikai költségét ugyan csökkentik, de a növényvédelmi kiadásokat esetleg növelhetik. Az őszi árpát szeptemberben, az őszi búzát októberben szokás elvetni. Ezekkel az időzítésekkel a gabonafélék őszi kelése és kellő megerősödése biztosítható, de velük együtt a gyomnövények is kikelnek. Egyes gyomnövények terjedését lehetett gátolni a késői vetéssel és késői magágynyitással. Ezt a hagyományt azonban a vetésváltás és az időjárás, valamint a hibrid vetőmagokkal történő termesztés terjedése is felülírja.

  • A csökkentett talajművelés is a gyomnövények elszaporodásának kedvez.
  • Őszi gyomirtás nélkül az alacsony vetőmagmennyiséggel vetett gabona nem hoz megfelelő termést az erős gyomosodás miatt.
  • Az időjárás változása, a száraz ősz, az enyhe tél, a vegyes csapadékú, néha aszályos tavasz is a termésbiztonság ellen hat, de a toleránsabb gyomok tűrik ezt.
  • Régi és új gyomfajok szaporodnak el a gabonaterületeken.
  • Kultúrnövények árvakelésének (repce, napraforgó, facélia stb.) elpusztítása a gabonavetés között is feladatot jelent.

Az őszi vetésű gabonaterületeken a kultúrnövénnyel együtt kelhetnek a magról kelő kétszikű és egyszikű gyomnövények is. Jelen cikkben a magról kelő kétszikű gyomnövényekkel foglalkozunk. Őszi gabonavetésekben tájegységtől, talajtípustól függően más-más gyomfajok jelennek meg, de leggyakoribbak az ősszel csírázó, tavasszal magot érlelő T1-T2-es életformájú fajok, mint a veronikafélék (borostyánlevelű, perzsa és ujjas veronika), az árvacsalánfélék (piros és bársonyos árvacsalán), a pipacs, szarkalábfélék (vetési az egész országban, keleti szarkaláb a Tiszántúlon), búzavirág, pásztortáska, tarsóka, vetési gomborka, vadrepce, tyúkhúr, kaporlevelű ebszékfű, pipitérfélék, boglárkafélék, mezei árvácska, ragadós galaj. A felsorolt gyomnövények nemcsak ősszel, hanem enyhe teleken, sőt kora tavasszal is kelhetnek. Enyhe telek után már márciusban megindulhat a parlagfű, fehér libatop, mezei acat kelése, kihajtása is.

Kártételük:

  • A gyengén fejlett gabonában a szűkösen rendelkezésre álló vizet és tápanyagokat is a gabona gyökérzónájából veszik fel a gyomnövények.
  • A gyorsan fejlődő gyomnövények erősen beárnyékolják a fiatal gabonanövénykéket.
  • A sűrű gyomállomány dunsztos-nedves környezetet tart a gabonalevelek között, jó feltételeket teremtve a gombabetegségek felszaporodására.
  • Az őszi vírusvektorok (levéltetvek, kabócák) is jobban megbújhatnak a sűrű lombozat között.

Az utolsó értékeléskor feltűnő volt, hogy a 20 legfontosabb gyomnövényfaj között 10 faj az ősszel csírázó vagy enyhe teleken is megjelenő, kora tavas­szal vagy nyár elején magot érlelő (T1-T2, esetleg T3) életformájú csoporthoz tartozott. Az azóta eltelt években az időjárás változása, a herbicidhasználat és az agrotechnika módosulása egyaránt ezeknek a gyomnövényeknek az előretörését hozta. Évről évre termett magjaiknak köszönhetően nagyon erősen felszaporodhatnak, különösen a gabona-repce vagy búza-árpa-repce vetésforgó miatt.

Az ősszel csírázó és áttelelő kétszikű gyomnövények kis lombozatuk miatt ősszel jelentéktelennek tűnnek, de koraiságuk miatt a gabona tavaszi gyomirtási időszakára már virágoznak, magot érlelnek, nehezen irthatóvá válnak. Ezért minden termelő számára az egész ország területén megfontolandó a legfontosabb gyomnövények ellen ősszel elvégezni a gyomirtást, mivel már rendelkezésre állnak azok a gyomirtó szerek, amelyek elég széles hatásspektrumban és megfelelő tartamhatással rendelkeznek a gyomnövények elleni védekezésben.

Dr. Kovács Imre

 

Forrás: Novák Róbert – Dancza István – Szentey László – Karamán József: Az ötödik Országos Gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein. Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Bud