Közzététel dátuma
17/05/2023

Az elmúlt években hazánkban is tapasztalhatjuk, hogy a néhány évtizede oly egyszerűnek tűnő kukorica-gyomirtás mostanra komoly kihívást jelent a gazdálkodóknak. A gyomnövények kiváló alkalmazkodóképessége a megváltozott körülményekhez – legyen az időjárás vagy agrotechnika – a megszokott rutintól való eltérést, a kukorica-gyomirtási technológiák újragondolását igényli a szakemberektől. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az egy menetben, pre- vagy korai posztemergensen elvégzett gyomirtások sikere – főleg a bemosó csapadék hiánya miatt – sok esetben megkérdőjeleződik. A csak posztemergens gyomirtások pedig a túlfejlett gyomok, a kukorica és a gyomnövények egymást takaró hatása miatt nem adnak kielégítő eredményt. A sokféle gyomfaj közül az utóbbi időben az egyszikű gyomok elhatalmasodása a legszembetűnőbb, melyek a lehullott csapadék ütemétől függően akár több hullámban is kelhetnek. Ahogy a többi károsító, úgy a gyomok esetén is egyre több esetben merül fel a rezisztencia kialakulásának kérdése, amit szintén figyelembe kell vennünk, amikor a gyomirtási technológiákon gondolkodunk. A gyomirtásra is igaz, hogy a különböző hatásmechanizmusú herbicidek együttesen nagyobb biztonsággal pusztítják el a gyomnövényt.

AZ ELVÁRÁSOKAT FIGYELEMBE VÉVE ALKOTTA MEG A NUFARM KUKORICA-GYOMIRTÁSRA A TENGERI IKERCSOMAGOT.

Tengeri Ikercsomag két fizikai csomagból áll.

Tengeri Ikercsomag A-ban lévő Eli-T 333 g/l terbutilazin és 200 g/l flufenacet hatóanyagok gyári kombinációja. A két hatóanyag különböző hatásmechanizmussal dolgozik és alapvetően a csírázó, illetve fiatal, 1-2 leveles gyomnövényeket pusztítja el. A Kideka 100 g/l mezotrion hatóanyagot tartalmaz, a dózisa 0,5 l/ha. A mezotrion a pigmentbioszintézis-gátlók közé tartozik, alapvetően a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatásos.

Tengeri Ikercsomag B jelű dobozának egyik alkotója 10 l Dicopur Top 464 SL, két fenoxiherbicid, 344 g/l 2,4-D dimetilamin só és 120 g/l dikamba gyári kombinációja. A Dicopur Top dózisa 1,0 l/ha, korai posztemergensen, a kukorica 3-5 leveles állapotában lehet kijuttatni a magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen. A Tengeri Ikercsomag B másik tagja 10 l Ikanos. Az Ikanos 40 g/l nikoszulfuron hatóanyagot tartalmaz, hatásmechanizmus tekintetében az ALS-gátlók közé tartozik.

 

Így együtt a Tengeri Ikercsomag A+B 10 hektár kezelésére alkalmas. Nagyon fontos, hogy a csomagalkotó termékek a csomagban az engedélyokiratnak megfelelő teljes, illetve felső dózist tartalmazzákA Tengeri Ikercsomag A és Tengeri Ikercsomag B termékei szabadon kombinálható lehetőséget adnak a termelő számára. A készítményeket a terület gyomviszonyainak megfelelően rugalmasan lehet kijuttatni, és gyakorlatilag a kukoricában található gyomok ellen szinte teljes megoldást biztosítanak.

Egymenetes alkalmazás

Akkor javasolt, ha a terület jól elmunkált talajon, normális időjárás mellett lehetővé teszi a gyomnövények tömeges kelését a kukoricával egy időben. Ez a megoldás a már kikelt és még csírázó gyomnövények ellen egyaránt hatékony. Ha a kikelt gyomnövények között a magról kelő egy- és kétszikű gyomok is jelen vannak, a négy készítmény hat hatóanyaga komplex hatást biztosít a teljes és tartós gyommentességhez.

Osztott kezelés

Akkor érdemes alkalmazni, ha az egyes gyomcsoportok eltérő időben csíráznak ki. Ha tömeges kétszikűgyom-kelés indul be a kukorica kelésével egy időben, és az évelő kétszikű gyomnövények, mint például a mezei acat is jelen vannak a területen, az Eli-T 1,5 l/ha + Dicopur Top 1,0 l/ha kombinációt ajánlatos használni a kukorica 2-4 leveles fejlettségénél. Ebben az esetben megvárható a magról kelő egyszikű gyomnövények tömeges keléséig a következő permetezés, ami Kideka 464 SL 0,5 l/ha + Ikanos 1,0 l/ha kombinációval történhet. Az osztott kezelésben egy másik kombinációs lehetőség, ha a tömeges gyomkelés korai elpusztítása megtörténik az Eli-T 1,5 l/ha + Dicopur Top 1,0 l/ha és a Kideka 464 SL 0,5 l/ha kombinációval a kukorica 2-3 leveles korában. Ha várható a fenyércirok késői kelése vagy a muharfélék (Setaria pumila, Setaria verticillata, Setaria viridis, Digitaria sanguinalis) és a köles tömeges megjelenése a talaj melegedése és egy későbbi csapadék után, lehetőség van az Ikanos 1,0 l/ha kiegészítő kezelésre.

 

További javaslatokért, szaktanácsért vagy megrendeléssel kapcsolatosan keresse területi szaktanácsadóinkat!