Onkruidbestrijding in de vroege zomer
Voor een effectieve onkruidbestrijding zijn groeizame omstandigheden belangrijk. Is er geen groei door kou, dan kunt u beter geen onkruidbestrijding uitvoeren. Juist de wisselende omstandigheden in het voorjaar maken dat het besluit om wel of geen onkruidbestrijding uit te voeren lastig kan zijn. Zeker in een voorjaar zoals in 2021 waarin korte warme en groeizame periodes werden afgewisseld door kou, sneeuw en flinke nachtvorsten. Het kan dan soms beter zijn om die onkruidbestrijding toch nog maar even uit te stellen.

Waarom is een vroege onkruidbestrijding belangrijk?
Een onkruidbestrijding in het vroege voorjaar heeft een groot voordeel. Het grasland profiteert direct. Schadelijke graslandonkruiden zijn vaak nog relatief klein en jong en zijn daardoor goed te bestrijden. Grassen krijgen de ruimte. Met een vroege onkruidbestrijding wordt zo direct geprofiteerd van een hogere ruwvoeropbrengst en van een hogere en meer smakelijke kwaliteit.

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
Maar, zoals hierboven al gesteld is. Het moet wel kunnen. Voor een effectieve onkruidbestrijding is groei belangrijk. En die groei begint met voldoende zon, temperatuur en een relatieve luchtvochtigheid die wat hoger is. Zeg maar vanaf 60 procent. Bedenk dat onder schrale en koude omstandigheid de groeistoffen in onkruidbestrijdingsmiddelen minder goed werken. En is dat het geval voor langere tijd? Dan is het soms beter om de onkruidbestrijding in grasland uit te stellen tot na de eerste snede.

Vraag altijd deskundig advies
Op het juiste moment met de juiste middelen een onkruidbestrijding uitvoeren: dat levert het maximale rendement op. Lukt dit niet voor de eerste snede. Pak dan de onkruidbestrijding daarna op. In de maanden mei en juni zijn de omstandigheden meestal groeizaam. Kort na het maaien kan dan al een behandeling worden uitgevoerd. Wacht wel totdat de onkruiden zich voldoende hebben ontwikkeld waardoor ze goed worden geraakt. Dat is meestal ongeveer drie weken na het maaien of weiden. Pas op dat de onkruiden na het maaien niet te groot en volledig afgehard zijn of al in de bloei komen, bijvoorbeeld akkerdistel. Deze kan dan het beste eerst gebloot worden, om hem na 3 weken te bestrijden.

Lees ook ons artikel over meer ruwvoer van eigen bodem?