Veel gewassen in Nederland worden op kleine schaal geteeld. Omdat een reguliere toelating van gewasbeschermingsmiddelen in deze kleine teelten vaak hoge kosten voor de fabrikant met zich meebrengt, voorziet artikel 51 van de verordening 1107/2009 om toelatingen van kleine teelten gemakkelijker te maken voor reeds toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

In Nederland spreekt men over een NLKUG.
Een kleine toepassing wordt als volgt gedefinieerd:

Een kleine teelt:
< 5000 ha voor onbedekte teelten
< 1000 ha voor bedekte teelten

Een kleine toepassing:
Een uitzonderlijke behoefte of m.a.w. toepassingen die niet standaard worden uitgevoerd in grote teelten (bijvoorbeeld plagen en ziekten, die alleen onder bepaalde omstandigheden voorkomen of zeldzaam zijn).

Het Ctgb heeft op haar website een lijst met kleine teelten gepubliceerd:

Lijst kleine toepassingen Ctgb

Bij een aanvraag voor de toelating van een kleine toepassing moeten geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsstudies worden geleverd. Het is daarom steeds belangrijk om eerst een proefbespuiting uit te voeren. Zo vermijdt u eventuele schade aan uw gewas. Bij twijfel kan u steeds onze technische adviseurs raadplegen.

Toepassingen die via de NLKUG procedure tot stand zijn gekomen, staan steeds in een aparte tabel vermeld op de etiketten. Op deze manier zijn ze voor de teler gemakkelijker te herkennen.

Het etiket vermeldt expliciet dat:

  • de toepassing is bekomen conform de „vereenvoudigde uitbreidingsprocedure“ of artikel 51 EG 1107/2009
  • geen werzaamheids- en fytotoxiciteits onderzoek is uitgevoerd
  • een proefbespuiting uitvoeren aangeraden is
  • gebruik van middel in deze toepassingsgebieden voor risico en verantwoordelijkheid zijn van de gebruiker

Voor meer informatie m.b.t. kleine toepassingen verwijzen we graag naar de website van het Ctgb:

https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraag-kleine-toepassing

Klik hier voor de volledige lijst van kleine toepassingen (NLKUG) voor de producten van Nufarm.

20210304_NLKUG_lijst