Meer ridderzuring in grasland
Hoe is het mogelijk dat ridderzuring altijd opnieuw zijn kop opsteekt? Als melkveehouder zult u zich zeker de vraag stellen als u de afgelopen jaren regelmatig een onkruidbestrijding heeft uitgevoerd. In dit artikel geven we inzicht in de belangrijkste oorzaken.

Bloeiende ridderzuring
Een ridderzuring kan na de bloei, vanaf het tweede jaar zaden produceren. Gemiddeld per plant zo’n 7.000 zaden. Omdat de vruchten vrij zwaar zijn, is de verspreiding vooral lokaal. De zaden krijgen op open plekken de kans om te gaan kiemen. Hoe meer open plekken, bijvoorbeeld na droogte, des te groter de kans op kieming. Zaden kunnen tientallen jaren overblijven in de bodem en dan alsnog kiemen.

Verspreiding zaden ridderzuring
Zaden van ridderzuring zijn bestand tegen de maagsappen van het vee. Verspreiding van zaden is hierdoor mogelijk bij het verspreiden van de mest. Ook vanuit bermen kunnen zaden zich verspreiden. Verspreiding over grotere afstanden ligt echter niet voor de hand omdat de zaden van de ridderzuring zijn omhuld door relatief zware vruchten.

Sterke penwortel
Een gekiemde ridderzuring heeft ongeveer 6 weken nodig om een wortel te ontwikkelen die opnieuw gaat uitlopen als bovengrondse delen (handmatig of mechanisch) worden verwijderd. De wortel ontwikkelt zich snel tot een flinke penwortel die tot wel 1,5 meter diep kan wortelen. Hierdoor kan ridderzuring zich onder extreem droge omstandigheden blijven ontwikkelen. Hoe dieper de wortel zit, hoe moeilijker deze is te bestrijden en hoe groter de kans dat de ridderzuring ook na een onkruidbestrijding terugkomt.

Geef ridderzuring geen kans
In feite is dat het beste advies. Pak het probleem met ridderzuring zo vroeg mogelijk aan. Jonge pas gekiemde planten zijn het makkelijkst te bestrijden omdat het wortelstelsel minder goed ontwikkeld is. Oudere planten zijn onder goede omstandigheden goed te bestrijden. Maar de kans dat ze zich toch opnieuw kunnen ontwikkelen na een onkruidbestrijding is aanwezig. En geef ridderzuring vooral niet de kans om te gaan zaaien. Want daarmee voorkomt u toekomstige problemen.

Bestrijding ridderzuring
Ridderzuring bestrijden kan een heel jaar door. Vroeger in het jaar profiteert u van een goed resultaat op de jongere planten. Meer in het najaar worden middelen beter opgenomen in het wortelstelsel (meer dieptewerking). Vanuit Nufarm adviseren wij de combinatie van Jepolinex Pro met Tapir. Bij uw loonwerker of uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen kunt u terecht voor deskundig advies.