Breda, Nederland, 7 december 2022. In het programma van maatregelen emissiereductie
open teelten onder de Visie 2030 is opgenomen dat het gebruik van gesloten vulsystemen
bij het vullen van gewasbeschermingsmiddelen in veldspuiten per 2024 verplicht wordt.
Voor de introductie van deze systemen is de volgende mijlpaal bereikt. Verpakkingen
voorzien van een easyconnect dop zult u binnenkort tegen kunnen komen. Deze dop maakt
het mogelijk de verpakkingen aan te sluiten op een geschikte connector waardoor het vullen
van een veldspuit nu nagenoeg zonder blootstelling van de toepasser en het milieu kan
plaatsvinden.
                    

Het vullen van de veldspuit met easyconnect tijdens de testperiode.

Op de verpakkingen is informatie te vinden over hoe de veldspuit gevuld kan worden en hoe de aansluiting met de connector plaatsvindt. In het geval een verpakking met easyconnect dop wordt gekocht en er nog geen connector op het bedrijf aanwezig is kan de dop zoals elke andere dop van de container of fles worden geschroefd en kan het product via de vultrechter in de machine worden gebracht. Uiteraard is dat systeem niet gesloten meer en is de mogelijkheid van spatten en morsen bij het vullen niet uitgesloten.

De easyconnect dop is gemaakt van HDPE en kan samen met de fles of container gerecycled worden volgens lokale wetgeving. Apart inleveren is niet meer nodig. In de loop van 2023 zullen steeds meer producten op de markt verschijnen die zijn uitgerust met de easyconnect dop.

Informatie over de aanschaf van de connectoren is te verkrijgen bij de leveranciers van de
spuitmachines en de constructiebedrijven.

Het easyconnect systeem is een open technologie die beschikbaar is voor alle geïnteresseerde agrarische partijen. Andere industriële spelers in de agrochemische sector, fabrikanten van apparatuur of nog andere partijen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de lancering van easyconnect worden aangemoedigd om contact op te nemen met één van de aangesloten bedrijven. De kring van deze bedrijven groeit nog steeds. In oktober traden Globachem en Sumitomo tot de werkgroep toe.

Voor meer informatie, surf naar onze website www.easyconnect.tech of de websites van de
aangesloten bedrijven.

Over easyconnect en de easyconnect Werk Groep
Easyconnect is een gesloten transfer systeem (CTS) voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen dat bestaat uit twee componenten: een unieke dop (voor gemonteerd op de containers) en een connector. Het maakt het vullen van de veldspuit sneller, gemakkelijker en veiliger dan conventionele methoden.

Easyconnect is ontwikkeld door BASF in samenwerking met externe fabrikanten van apparatuur en is toegankelijk voor alle geïnteresseerde partijen in de markt. De easyconnect werkgroep bestaat uit geïnteresseerde bedrijven die easyconnect in geselecteerde landen testen. Vanaf oktober 2022, bestaat ze uit ADAMA, BASF, Bayer, Certis Belchim, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Globachem, Nufarm, Rovensa Group, Sumitomo Chemical, Syngenta en UPL Europe.

Download het persbericht in pdf.

Voor media vragen:
Namens de Nederlandse werkgroep:
Klaas Jilderda 
Voorzitter
[email protected] 
+31 6 53371297

Najoua Ben Rhouma
Communicatie
[email protected]
+32 471 772215