Biologische meeldauwbestrijding met Fado
Echte en valse meeldauw zijn veel voorkomende schimmelziekten in rozen. Sinds kort is Fado toegelaten in zowel de bedekte als onbedekte teelt, in de onbedekte teelten staat nu naast echte meeldauw ook valse meeldauw op het etiket. In proeven in Laxa onderstam wordt in 2023 het effect van Fado gemeten.

Echte meeldauw en valse meeldauw
Qua naamgeving lijken echte meeldauw en valse meeldauw op elkaar, maar het zijn schimmelsoorten die toch ver uit elkaar liggen. Valse meeldauw behoort tot de Oomyceten van de stam van de Eumycota, terwijl echte meeldauw hoort bij de stam van de Ascomycota. De overeenkomst is dat ze beide schadelijk zijn voor sierplanten en dat hun bestrijding met het wegvallen van middelen steeds moeilijker wordt. Een biologische oplossing als Fado is daarom extra welkom! In de bedekte rozenteelten heeft Fado al een goed resultaat laten zien tegen echte meeldauw. Nufarm is ook bezig met Fadoproeven op valse meeldauw, eerste resultaten worden eind 2023 verwacht.  

Proeven Fado in rozen
Voor veel rozentelers is Fado nog een relatief nieuw en onbekend middel. Dat is jammer, want met Fado is de rozenteler in staat om chemisch residu te verlagen en hoeven zwaardere middelen pas ingezet te worden als het echt nodig is. Door verduurzaming en strengere regelgeving staan bovendien nogal wat middelen ter discussie. Fado draagt kortom bij aan een duurzame en toekomstbestendige teelt met minder chemisch residu. Bijkomend voordeel is dat Fado in de bedekte teelt van rozen, tijdens de teeltcyclus, maar liefst 15 keer mag worden toegepast. Daarmee is het voor veel telers interessant om het in de basis van een chemie-gereduceerd schema te leggen!

Preventieve inzet Fado
Fado is een preventief biologisch fungicide tegen meeldauw gebaseerd op de werkzame stoffen COS (chitosan oligosaccharide) en OGA (oligogalacturonide). Fado activeert meerdere systemen in de plant waardoor de weerbaarheid van de plant tegen meeldauw wordt verhoogd. Advies is om Fado preventief in te zetten. Zo wordt aantasting voorkomen. Door vroegtijdig te stoppen vermindert de weerbaarheid waardoor de teelt alsnog sneller wordt aangetast en er alsnog curatief moet worden ingegrepen.

Meer informatie
Fado wordt inmiddels breed toegepast in diverse teelten. Onder andere in de sierteelt (rozen en gerbera) maar ook in zachtfruit. Wenst u meer informatie over Fado in de sierteelt, neem dan vooral contact met onze teeltadviseur: Gerwin Murre.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.