Paardenbloem is een hardnekkig onkruid in grasland. De bestrijding ervan is niet makkelijk. Neem daarom op tijd de juiste maatregelen.

Paardenbloemen in grasland
Het is een bekend gezicht. Paardenbloemen in grasland. Omdat ze een jaar rond bloeien, zijn ze bijna altijd zichtbaar. Wat voor plant is het? En wat zijn de gevolgen als in een graslandperceel te veel paardenbloemen staan?

Paardenbloem kenmerken
De paardenbloem (vaak ook geschreven als paardebloem) is een opvallende verschijning dankzij de felgele bloei. De paardenbloem maakt onderdeel uit van de composietenfamilie. Paardenbloemen overwinteren als meerjarige plant relatief makkelijk. Een plant kan wel 15 jaar overblijven en is zeer wintervast. Door vorst zal de plant niet makkelijk verdwijnen. Na de winter, zeker na een zachte winter, is de plant al vroeg in het voorjaar zichtbaar in de percelen. De eerste bloei is meestal in de lentemaanden.

Verspreiding paardenbloem
Een paardenbloem wortelt diep met een lange penwortel. Daarmee kan de plant ook in droge zomers makkelijk overleven. Dat was bijvoorbeeld heel goed zichtbaar in meerdere warme en droge jaren die achter ons liggen. De plant bloeit een groot deel van het jaar. Kenmerkend zijn de ‘parachuutjes’ aan het einde van de bloei waarmee de vruchten na rijping aan de witte haren worden verspreid. Deze vorm van verspreiding maakt dat paardenbloemen overal zichtbaar zijn in bermen en weilanden.

Paardenbloem schadelijk voor het vee of voor de veehouder?
De naam paardenbloem is vermoedelijk ontstaan omdat paarden deze plant graag eten. Ook voor melkvee, geiten en schapen is de paardenbloem niet schadelijk. Dit in tegenstelling tot andere gele onkruiden zoals Jacobskruiskruid of de scherpe boterbloem. Paardenbloemen in het perceel hoeven daarom geen zorgen op te leveren. Waar het wel zorgelijk wordt is dat de paardenbloem concurreert met goed presterende grassen. Het verlies kan oplopen tot 1.500 kg droge stof per hectare. Daar komt bij dat paardenbloemen na het maaien snel uitdrogen waardoor de massa snel verdwijnt. In die zin is het onkruid schadelijk voor de melkveehouder. Veel paardenbloemen (en andere onkruiden) in het perceel zorgen dus voor een lagere ruwvoeropbrengst en -kwaliteit. Daarom is de bestrijding zo belangrijk.

Paardenbloem vroeg in het voorjaar bestrijden
Paardenbloemen kunnen het beste in het rozetstadium, voor de bloei!, worden bestreden. Het middel wordt dan goed opgenomen waardoor ook de wortel wordt gedood. Hierdoor wordt voorkomen dat de plant zich gedurende het seizoen met zaden verder kan verspreiden in het perceel. Jarenlange ervaringen hebben geleerd dat phenoxies (groeistoffen) veruit het beste presteren. Het is om die reden dat een bestrijding in het voorjaar met Cirran (in meerjarige grasland) of Jepolinex-Pro in (eenjarig grasland) uitstekende resultaten geven. Overigens niet alleen op paardenbloem, maar op een brede range van onkruiden. Cirran of Jepolinex-Pro in de basis is daarom altijd een goede keuze.

Vraag advies
Loop in het vroege voorjaar door uw percelen. Eventueel samen met uw loonwerker of adviseur van gewasbeschermingsmiddelen. Stel vast waar onkruiden staan en of een onkruidbestrijding dit voorjaar zinvol is. Maar maak altijd de keus voor Cirran of Jepolinex Pro in de basis. Voor een zo breed mogelijk resultaat.