De onkruidbestrijding in de fruitteelt wordt complexer. Toch zijn er wellicht meer mogelijkheden dan u denkt. En de ontwikkelingen gaan door.

Onkruidbestrijding in fruit

 

Steeds vaker maatwerk
De inzet van herbiciden staat ook in de fruitteelt onder druk. Tegelijk is een goede onkruidbestrijding van groot belang om een goede en volwaardige opbrengst te behalen. Tegenwoordig wordt meer ervaring opgedaan met mechanische onkruidbestrijding. Maar dit heeft ook nadelen. Kortom: welke keuzes gaat u maken. En waar zet Nufarm op in?

Waarom onkruidbestrijding belangrijk is
Laat je onkruiden hun gang gaan, dan gaat dat ten koste van zowel opbrengst als kwaliteit van de oogst. Dit komt simpelweg omdat de onkruiden net als de fruitbomen water en voedingsstoffen uit de grond onttrekken. Zo beconcurreren ze het fruit. Wagenings onderzoek uit 2022 onderschrijft deze bevindingen. Ook is een schone zwarte groenstrook tijdens de bloei belangrijk voor de warmtestraling vanuit de bodem, zo wordt in ditzelfde onderzoek gesteld.

Minder middelen: het vraagt meer van de teler
Door de jaren heen zijn al meerdere middelen in de ban gedaan waardoor de fruitteler steeds minder in zijn gereedschapskist beschikbaar heeft. Een van de mogelijkheden waarop wordt ingezet is mechanische onkruidbestrijding. Het voordeel hiervan is dat de inzet van chemie kan worden beperkt. Tegelijkertijd vraagt het om investeringen in tijd en geld. Er zijn ook aanwijzingen dat deze vorm van onkruidbestrijding een negatief effect kan hebben op het bodemleven.

Nog meerdere middelen beschikbaar
De werkzame stof glyfosaat ligt al jaren onder het vergrootglas maar blijft voorlopig toegelaten. Enorm belangrijk voor veel fruittelers. Daarnaast zijn de zogenaamde phenoxies (vroeger wel groeistoffen genoemd) MCPA en 2,4-D amine (Mega® 2,4D) van groot belang tegen diverse hardnekkige tweezaadlobbige probleemonkruiden. Gezien de vaak beperkte toelatingen is het belangrijk om de middelen op de juiste wijze in te zetten. Overleg daarover tijdig met uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.

Nufarm en onkruidbestrijding in de fruitteelt
Nufarm is met een aantal middelen actief in de fruitteelt. Bekend zijn Clinic Plus (glyfosaat) en de phenoxies MCPA en Mega® 2,4D. Veel fruittelers kennen mogelijk ook de naam Kyleo® nog. Deze herbicide combineerde glyfosaat met 2,4-D tot een zeer effectief middel. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe toelatingen. Zo wordt er gewerkt aan een nieuw bodemherbicide en een phenoxie combinatie. Duidelijk mag zijn dat Nufarm de onkruidbestrijding in de fruitteelt zeer serieus neemt en blijft nemen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.