NeemAzal-T/S (12455N) is dé bouwsteen voor de geïntegreerde teelt. Dé basis in de biologische landbouw. Ter bestrijding van vretende en zuigende insecten. Het is een natuurproduct gebaseerd op de werkzame stof Azadirachtine A, gewonnen uit de zaden van de Neemboom (Azadirachta indica). De plantaardige olie in de formulering van NeemAzal-T/S zorgt ervoor dat de werkzame stof optimaal en translaminair opgenomen wordt in de plant. Dit maakt NeemAzal-T/S een belangrijke pijler in de effectieve bestrijding van plaaginsecten als trips, wittevlieg, luis en rups. Een ander voordeel is dat NeemAzal-T/S goed gecombineerd kan worden met nuttige insecten waardoor er ingezet kan worden op een geïntegreerde strategie.

Snelle link

Toepassingsinformatie

 

 

 • Toelatingsnummer: 12455 N.
 • In de bedekte en onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
 • Bloemisterijgewassen (niet houtachtig)(onbedekte teelt)- 9 Toepassingen (3×3). 
 • Bloemisterijgewassen (eenjarig) (onbedekte teelt)- 4 Toepassingen (2×2).
 • Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)- 18 Toepassingen (6×3). 
 • In aardappelen (2 toepassingen)
 • In de bedekte en onbedekte teelt van appel.
 • In openbaar groen.
 • In de bedekte teelt van Solanaceae.
 • In de bedekte en onbedekte teelt van vruchtgroenten van Curcurbitaceae met eetbare schil.
 • In sluitkoolachtigen.
 • In medicinale kruidgewassen.
 • In de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie.
 • In de bedekte teelt van bloembollen en bloemknollen.
 • In de bloemzaadteelt.
 • In de bedekte teelt van veredeling en zaadteelt.
 • In de onbedekte teelt van veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen
  (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras),
  groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.
 • In de onbedekte teelt van druif. 
 • In de onbedekte teelt van spinazie-achtigen.
 • In de onbedekte teelt van steenvruchten, bessen, braam- en framboosachtigen. 
 • In de onbedekte teelt van ui-achtigen (m.u.v. zaaiui). 
 • In de onbedekte teelt van asperge (na oogst). 
 • In de onbedekte teelt van prei. 
 • In aromatische kruidgewassen m.u.v. bieslook.
 • Verpakking: 4 x 5L en 2 x 10L.

 

Hoe werkt NeemAzal-T/S?

NeemAzal-T/S heeft verschillende werkingsmechanismen, maar de belangrijkste is de verstoring van het vervellingsproces doordat het onder andere de aanmaak van de insectgroeiregulator (IGR) Ecdysone wordt verstoord. Om dit inzichtelijk te maken hieronder een voorbeeldcurve van de Ecdysonespiegel van een insect. 

Wat doet Ecdysone precies? Het zorgt ervoor dat de oude huid van het insect loslaat waardoor het insect kan vervellen. Als dit niet gebeurt wordt de ontwikkeling van het insect gestopt en zal het sterven. 

Wat zijn de voordelen van NeemAzal-T/S?

 • Zeer breed werkingsspectrum op zuigende, vretende en minerende insecten 
 • Goed integreerbaar met natuurlijke vijanden 
 • Erg goede opname door plantaardige olie in formulering 
 • Translaminaire werking 
 • SKAL geregistreerd 

Toepassingsinformatie

Bij het werken met Azadirachtine is de juiste timing erg belangrijk. Hoe later in het ontwikkelingsstadium NeemAzal-T/S toegepast wordt, hoe minder kans dat de verstoring van de vervelling effectief zal zijn. Spuitmoment in de avond.   

Spuittechniek

Voor NeemAzal-T/S is het toevoegen van een uitvloeier enkel nodig in gewassen waarin het lastig is een goed spuitbeeld te realiseren. In gewassen waar de bedekking al goed is, heeft de olie in de formulering al voldoende uitvloeiende en doordringende werking.