Gebruik X-Change in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen waar conditionering van het water of pH-regeling van de spuitvloeistof van belang is.

Gebruik aanbevolen bij:

  • Toelatingsnummer: 14153 N

Gebruik aanbevolen bij: 

  • Alle formuleringen op basis van glyfosaat.
  • Alle organofosfor insecticiden en pyrethroïden.
  • Verpakking: 4 x 5L.