Fungicid cu acțiune sistemică pentru combaterea bolilor la grâu, orz, rapiță, sâmburoase, măr, viță de vie, tomate și castraveți, precum și pentru utilizarea ca regulator de creștere la rapiță, în tratamentele de toamnă

Orius 25 EW este un fungicid sistemic din grupa triazolilor, cu un conținut de 250 g/l tebuconazol. Se prezintă sub formă de emulsie de ulei în apă, omogenă, mobilă, inodoră, de culoare maro.

Avantaje

 • spectru larg și eficiență ridicată împotriva a numeroase boli fungice;
 • absorbtie rapidă în țesuturi și remanență îndelungată;
 • acțiune preventivă, curativă și eradicantă.

Fungicidul acționează prin inhibare pe două căi a biosintezei ergosterolului în pereții celulari ai organismelor țintă. Odată absorbit în tesuturi (în maxim 2 ore de la aplicare), produsul se translocă acropetal și are o remanență îndelungată de 3-4 săptămâni. Datorită proprietăților sale, produsul are acțiune preventivă, dar și curativă și eradicantă.

Pentru a preveni instalarea rezistenței patogenilor, se va evita aplicarea a mai mult de două tratamente cu Orius 25 EW la aceeași cultură și pe aceeași suprafață într-un sezon.

Recomandări de aplicare

Cultura Agenți patogeni Doza recomandată Timp de pauză (zile)
Grâu, orz

Complex de boli foliare:

Făinarea cerealelor (Erysiphe graminis), Rugina brună, (Puccinia recondita), Rugina galbenă (Puccinia striiformis), Septorioza (Septoria tritici), Pătarea reticulară a frunzelor de orz (Pyrenophora teres), Fuzarioza (Fusarium graminearum)

0,5 l/ha 42

 

Rapiță

Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Alternarioza (Alternaria brassicae), Putregaiul uscat (Phoma lingam), Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea), Făinarea (Erysiphe communis) 1,0 l/ha 56

 

Rapiță

Tratament aplicat toamna pentru creșterea rezistenței plantelor la iernare și pentru combaterea putregaiului uscat (Phoma lingam) 0,5 l/ha 56
Măr

Făinare (Podosphaera leucotricha),

Rapăn (Venturia inaequalis)

0,05%

(0,75 l/ha în 1500 l apă)

14
Sâmburoase (prun, cireș)

 

Monilioză (Monilia spp.)

0,075 – 0,1%

(0,75–1,0 l/ha în 1000 l apă)

7
Viță de vie Făinare (Uncinula necator) 0,4 l/ha 14
Tomate Alternarioză (Alternaria solani)

0,05%

(0,5 l/ha în 1000 l apă)

3
Castraveți Făinare (Sphaerotheca fuliginea)

0,05%

(0,5 l/ha în 1000 l apă)

3
 • Grâu și orz – Momentul optim de tratament este primăvara, după înfrățirea culturilor de cereale și pe parcursul împăierii, când sunt condiții ridicate de infecție.
 • Rapiță – tratamentul preventiv se face în primăvară (mai ales în culturile mai dese, bine ieșite din iarnă) sau curativ, la apariția primelor simptome de boală.
 • Măr – Tratamentele cu Orius 25 EW se fac după scuturarea petalelor până la mărimea fructului de 90% din dimensiunea soiului, acestea fiind fenofazele în care mărul este cel mai sensibil la instalarea infecțiilor primare.

În condiții extreme se poate utiliza Orius 25 EW chiar și în timpul înfloritului, fără a afecta polenizarea și calitatea fructelor. În toate cazurile, produsul se va combina cu un fungicid de contact contra rapănului pentru a preveni instalarea rezistenței. Se pot face tratamente și mai târziu, în cursul verii (mai ales contra infecțiilor secundare de făinare), dar numai dacă anterior nu s-a mai aplicat Orius 25 EW la tratamentele contra rapănului, și în alternanță cu produse antioidice de contact (sulf), astfel încât să se prevină instalarea rezistenței.

 • Sâmburoase – se aplică tratamente în fenofazele sensibile (înflorit, maturarea fructelor), preventiv sau la apariția primelor semne de infecție pe flori, lăstari sau fructe.
  Volumul de soluție depinde de înălțimea și densitatea coroanelor pomilor, asigurându-se concentrația corespunzatoare în funcție de momentul tratatmentului (preventiv sau curativ) și presiunea de infecție.
 • La viță de vie – tratamentele se fac în preajma înfloritului și până la compactarea ciorchinilor, asigurând o normă de 0,4 l/ha (de regulă în 1000 litri de soluție).
  Echipamentul de tratare trebuie să asigure o pulverizare corespunzătoare inclusiv a părților mai puțin expuse ale butucilor de vie (mai ales partea inferioară și ciorchinii).
 • La tomate se vor aplica tratamente cu mijloace terestre de pulverizare, cu volum normal de soluție, ținând cont de gradul de dezvoltare al frunzișului plantelor de cultură. Momentul optim este la apariția primelor simptome de infecție incipientă sau preventiv, când vremea este caldă și cu umiditate relativă a aerului ridicată.