L5-300 2018 Örtogräs i höstvete på våren- Blåklint
Valla gård, Östergötland

Tabell 1. Saracen Delta i kombination med Nuance 75 WG eller MCPA 750 har gett 98% effekt på blåklint – Signifikant skiljt åt mellan behandlingarna och bäst effekt.  

L5-300 2018 Örtogräs i höstvete på våren- Vallmo
Valla gård, Östergötland

Tabell 2. Saracen Delta i kombination med Nuance 75 WG eller MCPA 750 har gett 99% effekt på vallmo- Signifikant skiljt åt mellan behandlingarna och bäst effekt.