Nufarm- En global spelare på växtskyddsmarknaden

Nufarm är ett relativt ungt företag på den europeiska marknaden. Företaget grundades 1916 av lantbrukare på Nya Zeeland, med inriktning på gödselmedel. 1957 flyttade företaget till Melbourne, Australien och inriktades på växtskydd.

År 2000 etablerade sig Nufarm även i Europa och har utvecklats mycket starkt sedan dess. Genom fövärv av nya produkter och egna utvecklingslinjer har Nufarm nu en mycket bred och stark produktportfölj.

Norden har sedan år 2022 en egen marknadsorganisation, Nufarm Nordics, som representerar marknaderna lokalt i de nordiska länderna. På den nordiska marknaden vill vi genom våra produkter och vårt kunnande ge lantbruket de bästa förutsättningarna att bedriva en konkurrenskraftig växtodling.

Nufarm GLOBALT

En världsomspännande närvaro

Nufarm har tillverknings- och marknadsföringsverksamhet i Australien, Nya Zeeland, Asien, Amerika och Europa och säljer produkter i mer än 100 länder runt om i världen. Vi sysselsätter mer än 3 400 personer, som alla utgör ett viktigt bidrag till företagets rykte för kvalitetsprodukter, innovation, förstklassig marknadsföring och teknisk support

Huvudkontor: Laverton (Melbourne), Australien

Symbol på den Australiensiska börsen: NUF
 

Global Hemsida

Historia

1950- talet

Nufarm grundades i Melbourne under mitten av 1950- talet. Grundaren Max Fremder började sälja fenoxisyror till proffisionella sprutförare och maskinstationer i delstaten Victoria i Australiens sydöstra hörn. Snabbt etablerades ett rykte för utmärkt kundservice och bra kvalitativa produkter.

1970- talet

Företaget flyttades till sitt nuvarande huvudkontor i Laverton North 1972. Bredvid företagets huvudkontor ligger även Nufarms största produktionsanläggning.

1980- talet

Från och med mitten av 1980- talet var Nufarm ett dotterbolag till Nya Zeelandbaserade Fernz Corporation. Nufarms växtskyddssektor fortsatte att växa och expandera.

1990- talet

Under 1990- talet etablerade sig Nufarm på ett flertal platser runt om i världen, bland annat i Europa.

2000- talet

Fernz Corporation migrerade under 2000- talet till Australien och koncernens namn ändrades till Nufarm Limited. Sedan dess har företaget fokuserat på att bygga en global plattform för sin kärnverksamhet, växtskyddsmedel, och avyttrat olika industri och specialkemikalier

Idag

 

Genom olika förvärv och solid organisk tillväxt har gett verksamheten en snabb tillväxt. Nufarm är nu rankat som det 8:de största växtskydds- företaget i världen, med en tydlig ledarposition i Australien och stor verksamhet i Nord- och Sydamerika, Europa, Nya Zeeland och Asien.

ARBETA HOS NUFARM

Nufarm är en global organisation med verksamheter i Nord Amerika, Europa, Asien, Syd Amerika och Australien.

Brinner du för jordbruk och vill avancera i din karriär, vi har flera möjligheter för dig att växa hos oss på Nufarm

Nufarm letar alltid efter människor som har ett stort intresse för lantbruk och vill hjälpa oss att:

“Grow a better tomorrow”.

 
Learn more