Tillväxtreglering i höstvete, regionala försök L5-1050 2018,
Hovgården Östergötland

Led 4 har en merskörd på 990 kg/ha mot obehandlat
Led 2 och led 5 är signifikant skilda åt i skörd.
Led 5 med Gondor har gett en merskörd mot led 2 på 610 kg/ha.
Led 3 och led 6 har samma skörd trots tillsats av Gondor i led 6.
Däremot har led 6 ett signifikant högre proteinhalt i % TS än led 3 utan Gondor.