Carnadine - systemisk och translaminär med långtidsverkan men även snabb effekt genom kontakt- och magverkan hos skadegörarna

Carnadine- ny insekticid på den svenska marknaden!

Carnadine är en ny insektsprodukt som kontrollerar en mängd olika insekter i flera grödor! Ett viktigt nytt verktyg för att hantera skadeinsekter.

  • Systemisk och translaminär med långtidsverkan men även snabb effekt genom kontakt- och magverkan hos skadegörarna
  • Flytande formulering av acetamiprid
  • Mot insekter i stråsäd, trindsäd, potatis, sockerbetor, och morötter
  • Effektiv bl.a. mot morotsfluga, ärtvecklare, bönsmyg, trips och bladlöss

Läs alltid etiketten före användning

 

Teknisk information
Användningsområde

Stråsäd (vete, korn, havre, råg, rågvete), Sockerbetor, Foderbetor, Rödbetor, Potatis, Morötter, Ärter, Bönor, Åkerbönor

Aktiv substans Acetamiprid, 200 g/L
Formulering SL- lösligt koncentrat
IRAC grupp Grupp 4 A, neonikotinoid
Verkningssätt

Systemisk med translaminär transport, med både kontakt- och magverkan hos insekten. Acetamiprid är en acetylkolinreceptor (nAChR) – agonist

Insektsmedel: Effektiv mot bl.a. bladlöss, trips, ärtvecklare, bönsmyg, morotsfluga, koloradoskalbagge
Dosering 0,18-0,25 L/ha, se etiketten för detaljerade användningsvillkor
Förpackningsstorlek 1 L, 5 L

Säljs av Gullviks – www.gullviks.se